Dotace na vzdělávání

23.03.2017

Program Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)
Podporovaná aktivita: odborné vzdělávání zaměstnanců a refundace mezd po dobu školení zaměstnanců
Vhodný žadatel: FO a PO včetně neziskových organizací
Příjem žádostí: od 20. 3. 2017
Výše dotace: 85 %, alokace 1 mld. Kč
Operační program: Úřad práce České republiky

Program Školicí střediska

Podporovaná aktivita: výstavba nových školících center, rekonstrukce stávajících, pořízení vybavení do školicích prostor
Vhodný žadatel: malé a střední podniky
Příjem žádostí: 2018
Výše dotace: až 50 % z výše 500 tis. – 5 mil. Kč
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program Podnikové vzdělávání (výzva č. 72)

Podporovaná aktivita: jakékoliv vzdělávání zaměstnanců (vyjma zákonných školení)
Vhodný žadatel: podniky všech velikostí (mikro, malé, střední a velké podniky), státní podniky
Příjem žádostí: 1. 11. 2017 – 31. 12. 2017
Výše dotace: až 85 % z výše 0,5 – 10 mil. Kč
Operační program: Operační program Zaměstnanost