Duální vzdělávání se osvědčilo. V Karlovarském kraji by mohla vzniknout i polytechnická vysoká škola

29.08.2023

Karlovarský kraj se má stát druhým místem v České republice, kde by mohla vzniknout polytechnická vysoká škola. Její založení bylo jedním z témat úterní konference o budoucnosti duálního vzdělávání, kterou v karlovarských Císařských lázních uspořádala Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) společně s Karlovarským krajem. Ministr školství Mikuláš Bek, prezident Hospodářské komory (HK) ČR Zdeněk Zajíček a hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek zde podepsali memorandum o spolupráci na pilotním projektu, který by mohl vyústit v založení vysoké školy typu polytechnika v regionu.

„Podporou vzniku polytechnik reagujeme na rostoucí poptávku po kvalitním profesním vzdělávání a na celkově rostoucí počet zájemců o studium, a to zejména v kraji, kde dnes nepůsobí žádná veřejná vysoká škola. Klíčová je přitom spolupráce se zaměstnavateli nejen v rychle se rozvíjejících oborech, ale i v oblasti služeb,“ řekl ministr školství Mikuláš Bek.

Duální vzdělávání představuje v řadě odvětví jedinečný přístup, ze kterého těží absolventi i firmy.

„Podporujeme spolu s dalšími zástupci zaměstnavatelů zavedení prvků duálního vzdělávání na sekundární úrovni odborného vzdělávání jako součást modernizace vzdělávání,“ potvrdil Zdeněk Zajíček, prezident HK ČR. „Vzhledem k trendům 4.0 by mělo dojít k rozšíření vzdělávací nabídky profesně orientovaných studijních programů i na terciární úrovni vzdělávání. S panem ministrem se shodujeme na prioritě posílit profesně zaměřené vysokoškolské studijní programy, výrazně prakticky zaměřené, kde by studenti získali hlubší znalosti a souvislosti mezi teorií a praxí,“ a podotkl, že včasné zavádění nových oborů je důležité pro konkurenceschopnost pracovního trhu.

Hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek věří, že by polytechnická vysoká škola pomohla celému regionu: „Naší snahou je vytvořit takovou nabídku vysokoškolských oborů, například v oblasti strojírenství, energetiky a IT, která v Karlovarském kraji udrží nejen studenty, již zde žijí, ale která také přivede zájemce i z dalších regionů. Vzhledem k tomu, že se má jednat o pilotní projekt, který mimo Karlovarský kraj zatím funguje jen v Jihlavě, mohl by být zajímavý také pro náš kraj, kde se dlouhodobě potýkáme s nedostatkem vysokoškolsky vzdělaných obyvatel. Zapojit by se měla veřejná správa, zaměstnavatelé, akademická sféra a ministerstvo. Snažíme se také vytipovat vhodnou lokalitu, jež by mohla být pro potenciální studenty lákavá a zajímavá.“

Konference se zúčastnila víc než stovka zástupců firem, základních i středních škol, ale i představitelé měst, poslanci z regionu a další významní hosté. A jedním z důležitých bodů bylo i vyhodnocení pilotního zavádění prvků duálního vzdělávání v Karlovarském kraji. „Tento projekt Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje (KHK KK) trval tři roky a v mnohém nám napověděl, jak uvést systém duálního vzdělávání do praxe,“ řekl Tomáš Linda, předseda představenstva KHK KK. „Do projektu se zapojilo devět firem a pět středních škol s třinácti obory, které jsou učební i maturitní. Celkem se zúčastnilo 125 žáků. Projekt ukázal, že ti, kteří realizovali svoji odbornou přípravu ve firemním prostředí, jsou více motivováni, aby v dané profesi do budoucna zůstali. Jsou u nich patrné i lepší studijní výsledky v průběhu studia i u závěrečných zkoušek. Firmy hodnotí pozitivně, že mohou získat již zapracovaného zaměstnance, se kterým mají několikaletou zkušenost. Trochu překvapivě se ale neosvědčilo zapojení studentů do duálního systému hned v prvním ročníku. Ukázalo se to jako nadměrná zátěž pro firmy i pro samotné žáky,“ popsal Tomáš Linda výsledky projektu. „Nyní bychom se rádi zaměřili na budoucnost duálního vzdělávání. To momentálně v Česku nemá oporu v zákoně. Nejsou definovány jeho parametry, a tak k němu může přistupovat každá škola a firma po svém,“ doplnil předseda představenstva KHK KK Tomáš Linda.

A právě to by se mohlo brzy změnit. „Zkušenosti a výsledky z pilotního zavádění prvků duálního vzdělávání v Karlovarském kraji využijeme při přípravě legislativy, která by měla umožnit, aby duální vzdělávání fungovat standardně, a ne pouze v ojedinělých případech,“ potvrdil ministr školství Mikuláš Bek.

Legislativní zapracování projektu by rádi viděli i zástupci kraje. „Za velmi zásadní přínos tohoto způsobu vzdělávání považuji velmi úzké provázání vzdělávacího systému s trhem práce. Velmi často se totiž setkáváme s odlišností kvalifikace absolventů a požadavků firem v území. Podporuji proto spolupráci firem a škol v oblasti odborného vzdělávání a zapojení podniků do praktické výuky. Žáci by tak měli být lépe připravení na práci s nejmodernějšími zařízeními a technologiemi, které obor, jejž studují, nabízí,“ uzavřel hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.