Expanze zvyšuje finanční příspěvek na úhradu úroků

17.01.2019

Vzhledem k růstu úrokových sazeb u komerčních úvěrů spolupracujících bank a leasingových společností přistoupila Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) po dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu k navýšení finančního příspěvku v programu EXPANZE. Ten slouží právě k úhradě úroků u komerčního úvěru, jež je nedílnou součástí tohoto zvýhodněného financování. Zároveň, v návaznosti na vzrůstající poptávku podnikatelů, došlo k úpravě i dalších podmínek programu. Nově jím budou podpořeni také podnikatelé, kteří provozují tzv. podnikatelská centra nebo spravují či pronajímají nemovitosti sloužící k podnikání.

Na rostoucí úrokové sazby na bankovním trhu ČMZRB v rámci programu EXPANZE reaguje navýšením finančního příspěvku, který poskytuje spolu s bezúročným investičním úvěrem, a to až na 2 miliony Kč z původního 1 milionu Kč. U tzv. zvláštních podporovaných aktivit (tj. např. realizaci projektů souvisejících se zavedením a provozováním vysokorychlostního internetu, zpracováním dřeva zasaženým kůrovcem apod.) došlo k navýšení až na 4 mil. Kč z původního 1,5 mil. Kč. Tento finanční příspěvek slouží k úhradě úroků u komerčního úvěru, jež je nedílnou součástí tohoto zvýhodněného financování a je poskytován alespoň na 20 % způsobilých výdajů projektu.

„Program Expanze, vedle navýšení finančního příspěvku na úhradu úroků u komerčních úvěrů, od nynějška nabízí také možnost podpořit ty podnikatele, kteří chtějí vybudovat nebo již provozují tzv. podnikatelské centrum. Může jít např. o kancelářské prostory, sklady aj. určené pro podnikání malých a středních podniků. Vedle toho na zvýhodněný úvěr dosáhnou i ti podnikatelé, kteří např. vlastní penzion, ale o jeho provoz se stará jiný subjekt, apod.,“ přibližuje Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB, a dodává: „Rozšířením programu tak reagujeme na poptávku na trhu.“

Program EXPANZE nabízí malým a středním podnikatelům z mimopražských regionů bezúročné investiční úvěry až do výše 45 % způsobilých výdajů v rozmezí 1 – 45 mil. Kč. Tyto zvýhodněné úvěry mají až 7, resp. 10letou splatnost s možností odkladu splátek jistiny až na 3,5, resp. 4 roky (dle typu projektu).

ČMZRB do konce minulého roku poskytla podnikatelům v rámci tohoto programu úvěry v objemu vyšším než 1,78 miliardy korun. Celkově ve spolupráci s komerčními bankami a leasingovými společnostmi podpořila 275 projektů, jejichž hodnota převyšuje hranici 4 miliard korun. Program Expanze běží v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) a poběží až do konce programovacího období, tj. roku 2020, resp. 2023.

Aktualizovaná výzva k programu Expanze je k dispozici zde.