Firmám chybí vysokoškoláci, o jejich návrat usiluje i hospodářská komora

17.03.2023

Mizerné platy, neatraktivní pozice, nudná práce. Tak si někteří absolventi vysokých škol představují současné pracovní nabídky v Karlovarském kraji. Situace se ale na trhu během posledních let podstatně změnila k lepšímu. Firmy nabízejí absolventům vysokých škol  nejen lákavé finanční ohodnocení, ale i zajímavé benefity a kariérní růst. Výhodou Karlovarského kraje jsou také nižší životní náklady a často i klidnější životní styl.

Pohled vysokoškoláků na pracovní trh v regionu se snaží změnit Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK). Proto i letos její zástupci vyrazili na veletrh pracovních příležitostí v Plzni, který zde pravidelně pořádá Západočeská univerzita v Plzni. „Veletrhu jsme se zúčastnili společně se zástupci čtyř významných zaměstnavatelů v regionu. Pro studenty jsme měli připraveny také nabídky práce od dalších 13 firem,“ řekla Barbora Volfová, zástupkyně ředitelky KHK KK. „Rozdali jsme přes pět desítek vizitek a studentům jsme představovali nejen aktuálně nabízené pracovní pozice, ale také jsme s nimi diskutovali o výhodách našeho regionu. Potěšilo nás, že řada z nich vidí v Karlovarském kraji potenciál a chtějí se sem vrátit, příp. přestěhovat se sem z jiného kraje. Nemalé části studentů ale v kraji chybí větší kulturní vyžití. A třeba absolventy IT oborů láká spíš Praha nebo Brno,“ popsala, co vyplývalo z rozhovorů se studenty.

Už podruhé se vydali na veletrh do Plzně s hospodářskou komorou zástupci ostrovského Amphenol Tuchel Industrial. „Je to skvělá příležitost navnímat, jestli jsou absolventi ochotni vrátit se zpět do regionu a zda se nějak změnily jejich priority a vnímání benefitů,“ uvedla Michaela Sochorová, vedoucí personálního a mzdového oddělení Amphenol Tuchel Industrial. Také ona potvrzuje slova Barbory Volfové. „Jako personalista vnímám, že se absolventi do regionu vracejí ale až v pozdějším čase, když mají rodiny, chtějí klidnější prostředí atd. Myslím si, že důvodem, proč zůstávají v místě, kde vystudovali vysokou školu, je i nedostačující kulturní vyžití. Pracovních nabídek v rámci našeho regionu je poměrně hodně. Konkurují nám ale také firmy v plzeňském regionu, které studentům již během studia nabízejí lukrativní posty na částečný úvazek,“ a doplnila, že aktuálně jsou v Amphenol Tuchel Industrial nejžádanější pozice technologů a inženýrů kvality.

Zástupci Sokolovské uhelné a skupiny SUAS GROUP jeli na veletrh s nabídkami pracovních pozic z oblasti elektro a projektových manažerů. „Obě tyto pozice jsou velmi aktuální v souvislosti s rozvojovými aktivitami skupiny,“ podotkla Pavlína Havlanová, personální ředitelka SUAS GROUP. A proč se rozhodli připojit k aktivitě hospodářské komory? „Určitě má smysl oslovit studenty s nabídkou zajímavého pracovního uplatnění v projektech, které nově se transformující SUAS GROUP a skupina Sokolovská uhelná nabízí. Je nutné získat větší povědomí o motivech, které absolventy zpět do kraje táhnou, a na ty je třeba se více zaměřit. Hlavním důvodem návratu zpět do regionu je perspektivní pracovní nabídka a bydlení. Skupina SUAS GROUP připravuje a realizuje moderní projekty např. solární parky či zprovozněné bateriové uložiště,“ sdělila. „Na veletrhu jsme byli společně s hospodářskou komorou a dalšími zaměstnavateli regionu, přímo ve stánku jsme oslovili více než 40 zajímavých kandidátů oboru elektro, strojní, IT a projektového managementu, a to nejen z Karlovarského kraje. Překvapil nás i velký zájem studentů z kraje Ústeckého. Někteří ze studentů nižších ročníků se zajímali o možnost praxí a případné další spolupráce, budoucí absolventi už si mapují pracovní příležitosti. Mnohé z nich jsme bezesporu překvapili nabídkou tzv. `startovacího bytu`. Z absolventů pak převažovali studenti oboru elektro a IT,“ dodala Pavlína Havlanová.

KHK KK připlavuje také další projekty, které mají podpořit návrat absolventů vysokých škol do regionu. Jedním z nich jsou například besedy na středních školách s úspěšnými manažery. „Právě tito úspěšní lidé mohou studenty motivovat k tomu, aby budoucí vysokoškoláci od začátku počítali s návratem do Karlovarského kraje,“ vysvětlila Lenka Mansfeldová, ředitelka KHK KK. „Návrat mladých lidí do regionu je ale komplexní záležitostí. Podstatnou roli by ale jistě sehrál rozvoj vysokého školství v kraji,“ dodala.