Firmy a úřady na Chebsku a Ašsku podporují rovné šance v zaměstnání

16.12.2014

Rovné příležitosti na pracovišti je téma, které je v dnešní rychle se měnící společnosti velmi aktuální. Je to téma, které zahrnuje rovný přístup zaměstnavatele ke všem zaměstnaným v různých oblastech, např. možnosti vzdělávání, kariérního postupu, odměňování, vyváženosti pracovního a osobního života, včetně alternativních pracovních režimů. Na cestě k rovným příležitostem v zaměstnání stojí stále řada překážek. Jsou jimi např. stereotypy a očekávání týkající se profesní realizace mužů a žen nebo mladších a zkušenějších zaměstnaných.

Naštěstí se stále více zaměstnavatelů zaměřuje na vytváření flexibilních podmínek, které zaměstnaným umožňují sladit potřeby jejich osobního života s prací. Firmy si začínají uvědomovat, že spokojení zaměstnanci a zaměstnankyně jsou motivovanější, výkonnější a loajálnější k firmě. Rovné příležitosti pro zaměstnané se postupně stávají konkurenční výhodou na trhu práce a jsou poznávacím znamením dobrého zaměstnavatele.

Možnost slaďovat pracovní a osobní život podporuje také vedení firmy Playmobil CZ. „Máme hodně žen, které buď odcházejí na mateřskou, nebo se z ní vracejí. Chceme jim vyjít vstříc, aby u nás mohly dál pracovat a nastavit si úvazek tak, aby se jim dařilo práci sladit se svojí rodinou situaci“, říká ředitelka firmy, paní Martina Wunderlichová.

Jednou z cest, kterou se zaměstnavatelé mohou vydat při zavádění principů rovných příležitostí ve firmě je genderový audit. „Genderový audit je šetření uvnitř firmy, které hodnotí praktiky, opatření a programy, které organizace uplatňuje v oblasti rovných příležitostí mužů a žen. Identifikujeme slabá a silná místa a navrhneme změny, které přispějí k posílení loajality zaměstnaných a zkvalitnění firemní kultury. Vypořádáme se rovněž s negativními jevy, jako jsou ztráta kvalifikovaných a talentovaných lidí, fluktuace či časté absence na pracovišti“, říká Veronika Šindelářová, ředitelka společnosti APERIO, která genderové audity na Chebsku realizuje v rámci společného projektu s OHK Cheb.

Genderovým auditem prochází v letošním roce řada významných firem v regionu, např. Lázně Františkovy Lázně a.s. „Auditem chceme zjistit, jak si jako zaměstnavatel stojíme, co bychom mohli navíc dělat pro naše zaměstnance a jak zjištěné výsledky z auditu aplikovat na naše podmínky“, říká vedoucí personálního oddělení Iveta Sládková. Firma Nelan již hlavní částí auditu prošla. „Chceme zajistit, aby u nás byli lidé spokojení a neodcházeli. Problematika výroby plastových oken je dost složitá a my potřebujeme stabilně fungující tým.“, říká manažerka firmy Dana Harantová Jelínková.

Zaměstnavatelé, podle dostupných šetření, se soustředí především na zavádění flexibilních pracovních režimů, jako jsou zkrácené úvazky, práce z domova apod. OHK Cheb přichází na pomoc těm firmám, které uvažují o zavádění nástrojů pro flexibilní zaměstnávání i dalších opatření pro rovné příležitosti. Díky projektu Rovné šance v zaměstnání, který je podpořen z ESF prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR, nabízí zdarma školení pro personalisty (nejbližší je 11.6.) i veřejnost, podporu flexibilních pracovních míst nebo genderové audity.

O genderový audit mají zájem i městské úřady. „Náš úřad má dobré výsledky v mnoha oblastech, ale dosud nikdo u nás neprověřoval rovné příležitosti žen a mužů. Máme hodně žen ve vedení, tak jsme zvědavi na závěry auditu,“ uvedl tajemník městského úřadu v Aši Ing. Karel Sviták.

""

Projekt je financován z prostředků Evropské unie a ze státního rozpočtu České republiky.