Hospodářská komora otevřela vzdělávací centrum. Předešlými projekty prošlo 1700 lidí a firmám ušetřily statisíce

01.07.2024

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) spustila projekt vzdělávacího centra. Už nyní se do něj zapojily skoro tři desítky firem. Atraktivní jsou pro ně nejen témata kurzů, ale i fakt, že se komora postará o celou organizaci, včetně žádosti o finanční podporu. Předchozími vzdělávacími projekty prošlo 1700 lidí ze 65 firem. Jednotlivé společnosti tak ušetřily statisíce korun, u některých úspora činila i víc než milion korun. Projekt potrvá do konce roku 2026 a firmy se do něj stále mohou zapojit.

„Centrum vzdělávání KHK KK je nový projekt, který jsme spustili v první polovině letošního roku. Už nyní je do něj zapojeno 26 společností,“ říká Lenka Mansfeldová, ředitelka KHK KK. „Předchozí projekty byly velice úspěšné. Místa v kurzech byla často obsazena na tři roky dopředu. Řada firem se do našich vzdělávacích projektů zapojuje opakovaně a někteří své vzdělávací plány připravují právě na základě naší nabídky. To je pro nás hmatatelný důkaz, že naše školení mají smysl a jsou pro firmy a jejich zaměstnance přínosná.“

I tentokrát jsou témata kurzů pestrá. „Jedna část se týká oblastí soft skills. V nabídce naleznete kurzy zaměřené na tradiční komunikační dovednosti, ekonomická či účetní témata, právní minimum, ale nabízíme také nová témata, např. školení bezpečnosti a první pomoci, mediální gramotnost, koučink jako efektivní přístup managera, školení pro management kvality a řadu dalších,“ vysvětluje Kateřina Danková z KHK KK. „Druhou část tvoří jazykové kurzy – německý jazyk, anglický jazyk a český jazyk pro cizince.“ Komora pro firmy zajišťuje nejen celou organizaci školení, ale i kompletní administraci vstupu do projektu, včetně žádosti o podporu, ze které je účast na školení hrazena. „V případě školení na míru pak také přizpůsobíme obsah kurzů konkrétní cílové skupině účastníků a jejich potřebám, dle požadavků zapojené firmy,“ podotýká. Firmám, které se chystají vzdělávání hojně využít, ušetří projekt i půl milionu korun a víc – záleží na počtu zapojených osob a jejich účasti v kurzech.

„Dlouhodobé vzdělávání zaměstnanců považujeme za klíčové proto, aby se naše firma neustále posouvala, reagovala na změny na trhu a byla tady i v příštím století,“ popisuje Dana Harantová Jelínková, jednatelka společnosti NELAN. „Jsme velmi vděčni, že máme stabilní tým. Někteří kolegové jsou tu už přes 30 let. Každé školení je přínosem jak pro zaměstnance, tak pro nás. Většinou se kolegové ze školení vrací pozitivně naladěni a s novými nápady.“ Společnost se zapojila už do předešlých vzdělávacích projektů, které KHK KK pořádala. „Nejen v oblasti školení, ale celkově hodnotím činnost KHK KK jako naprosto skvělou. Vždy je výborná organizace, dostatečné a aktuální informace a skvělé personální zajištění,“ hodnotí jednatelka. A jaké změny jim již absolvované kurzy přinesly? „Zefektivnění a zjednodušení některých procesů, prohloubení znalostí, stabilizace týmu – to jsou jen některá pozitiva. Nový cyklus přináší ucelený systém školení pro vybrané pozice rozprostřený v delším časovém úseku. Potkáváme se tak se stejnými účastníky, což nám pomáhá více se otevřít a převzít více zkušeností od jiných. Největší výhodu vidíme v tom, že si můžeme předat zkušenosti s firmami, které působí v tomto regionu. Často řešíme stejné situace, ale různými způsoby,“ doplňuje Dana Harantová Jelínková.

Další společnost, ept connector, se do projektu zapojila především po pozitivních zkušenostech z minulých vzdělávacích programů komory. „Hlavní motivací je pro nás zvyšování kvalifikací našich zaměstnanců a prohloubení jejich znalostí. Při náborech nových zaměstnanců je jedním z hlavních motivačních prvků naší společnosti právě vzdělávání,“ potvrzuje Gabriela Titěrová, vedoucí personálního oddělení ept connector. „Každý zaměstnanec a jeho vedoucí je o obsahu školení důkladně seznámen a zaměstnanec si sám zvolí, zda je pro něj dané školení přínosné. Tento přístup vede ke spokojenosti obou stran a je poté velmi znát chuť implementace získaných zkušeností do běžného pracovního provozu,“ podotýká. Po každém školení vyplňují zaměstnanci i vedoucí pracovníci dotazník, kde společnost zjišťuje, jak byli se školením spokojení a jak jsou nové znalosti přínosné pro praxi. „Setkáváme se s převážně pozitivními ohlasy a vedoucí u zaměstnanců uvádějí velkou míru implementace v praxi. Od nového programu očekáváme opět vysokou úroveň, ze které bude plynout velká míra využití získaných zkušeností v praxi – např. v akademii pro manažery využití správně nastaveného plánování,“ říká Gabriela Titěrová a dodává: „Jako dlouholetý partner KHK KK jsme s celou organizací a podporou velmi spokojeni. Informace dostáváme s předstihem, je možnost vše zajistit včas. Komunikace mezi naší společností a KHK KK funguje na opravdu skvělé a přátelské úrovni,“ uzavírá Gabriela Titěrová.