II. Výzva Programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů

24.05.2018

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturou CzechInvest vyhlašuje Výzvu II-2018 programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů.

Cílem programu je nalézt a aplikovat řešení problémů brownfieldů a prostřednictvím jejich nového využití přispět k hospodářskému oživení znevýhodněných regionů.

Podpora je směřována na území strukturálně postižených krajů (Moravskoslezský, Ústecký, Karlovarský) a hospodářsky problémových regionů.

Žadatelé o dotaci, obce a kraje, mohou na letošní rok využít alokaci ve výši 180 mil. Kč.

Příjem žádostí je od 10.5 do 10.8.2018.

Program zůstává obdobný jako v I. výzvě. Změnily se však následující body:

  • Zrušení cíle „vytvoření nových pracovních míst“
  • Zvýšení míry dotace pro obce do 500 až na 95%
  • Rozšíření CZ NACE
  • Odstraněn dobývací prostor a poddolované území je zmírněno pouze nesmí spadat do třídy staveniště I. a II;

Na co se zaměřit:

  • Změněno bodové hodnocení
  • CZ NACE-zcela přepsány

Bližší informace včetně všech potřebných dokumentů naleznete na webu MPO a na webu CzechInvestu.