Internetový rozcestník pro žadatele o dotace

15.03.2019

Informace o výzvách z národních zdrojů, soutěžích, seminářích atp. jsou vypisovány na webových stránkách příslušných ministerstev/OP.

Pro podnikatelské subjekty jsou pak určeny webové stránky agentury CzechInvest, KARP, Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje.

Výzvy pro NNO ze strany krajů, nadací atd. jsou např. na informačním servisu pro NNO.