Jak se stát zaměstnavatelem, na kterého je spolehnutí

24.09.2014

Léčebné lázně Jáchymov a. s. sázejí na stabilitu a spokojenost zaměstnanců a zaměstnankyň.

Klíčem k úspěchu každé firmy jsou spokojení zaměstnanci a zaměstnankyně. To, co zní jako klišé, je v praxi často obtížně dosažitelnou metou. Léčebné lázně Jáchymov a. s. patří s téměř šesti stovkami zaměstnanců a zaměstnankyň k největším zaměstnavatelům v regionu a v posledních několika letech podnikají řadu kroků k tomu, aby byly pro své lidi firmou, které se vyplatí zůstat věrný. Podstoupily proto i genderový audit.

„Výsledek auditu nás potěšil. Nikdy jsme podobným hodnocením rovných příležitostí neprošli a byli jsme zvědaví, co z toho vyplyne. Chválení jsme byli za vyvážené zastoupení mužů a žen na pracovních pozicích napříč hierarchií firmy, za zaměstnávání žen v předdůchodovém věku nebo za vzdělávání zaměstnanců a zaměstnankyň a další benefity, které nabízíme,“ říká personální ředitelka Léčebných lázní Jáchymov Ivana Tauberová.

Vedle chvály přinesl audit také doporučení, v jakých oblastech může firma podporu svých lidí posílit. Byly mezi nimi podněty pro posílení interní komunikace mezi jednotlivými lázeňskými domy či zavedení adaptačního procesu pro nově nastoupivší pracovníky a pracovnice.

„Doporučení se snažíme převádět do praxe, konkrétně třeba právě adaptační proces v podobě podpory nového zaměstnance či zaměstnankyně pověřeným garantem z jeho kolektivu, který ho seznámí s firemní kulturou, zajistí pro něj vstupní školení, provede ho jeho zkušební dobou, dostal zelenou od vedení společnosti,“ vysvětluje Ivana Tauberová s tím, že všechna dílčí opatření jsou součástí největšího cíle Léčebných lázní Jáchymov, totiž být stabilním zaměstnavatelem, který nabídne maximálnímu počtu zaměstnanců a zaměstnankyň práci po celý rok přesto, že lázeňství je obor podléhající sezónám.

Projekt Rovné šance v zaměstnání, v rámci něhož proběhl v Léčebných lázních Jáchymov genderový audit, realizuje Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje ve spolupráci s APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství díky podpoře z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze Státního rozpočtu ČR.

 

""