Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje uspořádala další setkání hejtmana s podnikateli

17.05.2024

Po půl roce se konalo tradiční setkání hejtmana Karlovarského kraje s podnikateli z regionu. Organizátorem byla Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Jednání mají za úkol představit zástupcům podnikatelské sféry aktuální dění, které zasahuje i do jejich aktivit.

„Těmito setkáními se snažíme přiblížit zástupcům firem z regionu zásadní informace z nejrůznějších oblastí, které ale velmi úzce souvisí s jejich činností. Tentokrát jsme se zaměřili na informace o hospodaření kraje, plánovaných investicích, dopravě, o stavu probíhající transformace regionu a strategických projektech, dále také o vysokoškolském vzdělávání a životním prostředí. Velmi si vážím zájmu podnikatelů, kteří se setkání účastní pravidelně, protože se na mnohé věci dívají z jiné perspektivy, a právě jejich pohled a připomínky jsou pro nás důležité,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

V rámci tématu investičních aktivit kraje byly představeny například projekty na rekonstrukci a rozšíření Karlovarské krajské nemocnice v souladu s generelem, projekt na zvýšení konektivity středních školách, plán výstavby nové budovy Střední živnostenské školy a rekonstrukce Integrované střední školy Cheb.

Oblast dopravy je všeobecně vnímána jako jedna z nejzásadnějších, protože právě dostupnost Karlovarského kraje po dálnici je velmi zásadním parametrem pro další rozvoj podnikání a obchodu v regionu. Kromě výstavby dálnice D6, s jejímž dokončením se počítá v roce 2028, je velmi často skloňována silnice i/13 v úseku kolem Stráže nad Ohří a dále do Ústeckého kraje. Ačkoliv Ministerstvo dopravy stále zastává názor, že pro vybudování komunikace zatím postačí střídavá třípruh, kraj, podnikatelé i předseda krajské hospodářské komory jsou přesvědčeni o nezbytnosti vybudování plnohodnotného čtyřpruhu.

Vypočítávání intenzity dopravy na úsecích, které Ministerstvo dopravy připravuje k realizaci, jako základní argument pro rozhodnutí, v jakých parametrech se cesty budou stavět, je největším problémem rozvoje dopravní infrastruktury v České republice. Nikdo přeci nemůže tušit, jací investoři do regionu v blízkých letech přijdou, jaké budou s těmito projekty spojené nové intenzity dopravy. Zvláště, když dvě lokality v našem regionu, Sokolov a Cheb, obě s více než 100 hektarovými pozemky, se nově stávají strategickými průmyslovými zónami České republiky. To se teď postaví z Ostrova do Chomutova třípruh, aby se za deset let řeklo, že nestačí? To je přeci nesmysl. Tyto páteřní cesty v rámci naší silniční sítě by se měly vždy připravovat jako dálnice s dostatečnými rezervami,“ vysvětlil předseda Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje Tomáš Linda.

Nechyběly ani informace o nových vysokoškolských oborech, jež se budou otevírat v příštím akademickém roce. Jedním z nich je Digitální technologie a management, na kterém spolupracují kromě ZČU a německé školy Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden také podniky a firmy v regionu. Druhým je obor kinantropologie, tento reflektuje potřeby lázeňských domů a wellness provozů v Karlovarském kraji. Dotazy přítomných směřovaly k dalšímu postupu s otevřením polytechniky, nicméně zde je nutné vyčkat na finální stanovisko Ministerstva školství, mládeže, tělovýchovy a sporu. Pro zástupce kraje je jedinou možností příslib udržitelného financování a bezplatného studia pro budoucí studenty.

Hejtman účastníky seznámil se stavem strategických projektů v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace, jež prošly mezirezortním hodnocením a hodnocením Regionální stálé konference. Některé nyní vypořádávají připomínky, většina však pokračuje bez výhrad k finálnímu hodnocení, které rozhodne o jejich realizaci.

Na základě dotazů přítomných zástupců podnikatelské sféry byly projednány ještě další témata, jako například stav regionální dopravy, rozvoj Letiště Karlovy Vary, podoba obchvatu města Karlovy Vary a možnost budování odpočívek i mimo prostory dálnice.