Krajská hospodářská komora a město Aš rozvíjí nový systém podpory technického vzdělávání v Karlovarském kraji

15.09.2014

V současné době vypracovala Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nový systém zaměřený na základní školy, který má ve výsledku zvýšit počet technicky kvalifikované pracovní síly v našem kraji. Základní školy představují důležitou součást počátečního vzdělávání, od kterého se dále odvíjí vzdělání středoškolské a další, na konci tohoto řetězce pak stojí dostupné pracovní síly. „Právě technicky kvalifikované pracovní síly nejvíce chybí na trhu práce a ze strany zaměstnavatelů je o ně obrovský zájem. Tedy budoucí absolventi technických oborů mají největší šanci získat stabilní a perspektivní zaměstnání a proto je chceme podpořit.“ říká Mgr. Stanislav Kříž, ředitel KHK KK.

Celý projekt nese název: Podpora technického vzdělávání v Karlovarském kraji. V tomto školním roce jej komora aplikuje pilotně na území Ašska, kde získala podporu města Aše a Hranice. Projekt má za úkol prostřednictvím informačních letáků, interaktivní motivační besedy se zaměstnavateli, konkrétních příběhů zaměstnanců nebo žáků a dalších aktivit informovat žáky základních škol a jejich rodiče o skutečnosti, že technicky zdatní lidé na trhu práce chybí a je po nich velká poptávka. Podle tohoto trendu by se měli žáci rozhodovat o svém dalším vzdělání.

Dne 4. 9. 2014 proběhlo jednání zástupců hospodářské komory se zástupci podnikatelské sféry na Ašsku a s vedením města Aš – starostou Mgr. Daliborem Blažkem o možnostech podpory technického vzdělávání a možnosti zapojit se do projektu.

„Našim cílem je přesvědčit rodiče a žáky devátých ročníků, že zejména v technických profesích ať již učebních oborů či středních škol je v Aši perspektiva dobrého zaměstnání a výdělků. Do budoucna chceme vytvořit systém spolupráce města, zaměstnavatelů a snad i Karlovarského kraje, který by pomohl řešit současný nedostatek odborníků v současných prosperujících podnicích a zároveň nabídl možnost dobrého uplatnění mladých lidí na trhu práce ve svém bydlišti a zastavit tak jejich odliv do vnitrozemí či za nekvalifikovanou prací do zahraničí,“ říká starosta města Aše. Zaměstnavatelé projevili o celý projekt výrazný zájem. V příštím roce chystá Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje rozšíření aktivity jak geograficky na další území kraje tak i dalšími výstupy.