Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 3 nové výzvy

16.07.2018

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje informuje o novinkách z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 3 nové výzvy.

Znění výzvy IV programu Úspory energie je k dispozici na: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2018/uspory-energie—iv–vyzva–238655/.

Znění výzvy II programu Úspory energie – aktivita Energeticky efektivní budovy je k dispozici na:
https://www.agentura-api.org/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-energeticky-efektivni-budovy-vyzva-ii/.

Výzva V programu Spolupráce – Klastry je k dispozici na: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2018/spoluprace—klastry—v–vyzva–238686/.