Nabídka školení Profesní průkaz řidiče zdarma

23.09.2021

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nabízí firmám a podnikatelům jedinečnou možnost bezplatného školení a absolvování kurzů Profesní průkaz řidiče autobusu a Profesní průkaz řidiče nákladního automobilu.

Vzdělávací kurzy jsou určeny pro zaměstnance, kteří si tímto způsobem chtějí rozšířit svou kvalifikaci.

Profesní průkaz řidiče autobusu je určen pro držitele sk. D, kteří se chtějí stát profesionálními řidiči autobusu z povolání, ale nemají dosud profesní průkaz.

Profesní průkaz řidiče nákladního automobilu je určen pro držitele sk. C, C+E, kteří se chtějí stát profesionálními řidiči nákladního automobilu z povolání, ale nemají dosud profesní průkaz.

Oba druhy školení jsou prezenční v celkovém rozsahu 140 hodin (130 hodin teorie + 10 hodin praktické jízdy).

Vstupní školení v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů se provádí formou výuky a výcviku v akreditovaném školicím středisku.

Předmětem výuky je získání a prohloubení znalostí v oblasti:
• Teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy,
• Uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě,
• Bezpečnost provozu a ekologický provoz vozidla,
• Poskytování služeb a logistiky,
• Hospodářské prostředí a organizace dopravního trhu,
• Sociálně-právní prostředí v silniční dopravě,
• Zdravotní rizika a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacích,
• Prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích.

Výcvik je zaměřen na praktickou aplikaci znalostí o řízení vozidla, které jsou předmětem výuky. Procvičuje se ovládání vozidla na různém povrchu vozovky, za různých povětrnostních podmínek, za snížené viditelnosti, procvičuje se správná reakce řidiče při neobvyklých a krizových situacích, brzdění cílené a krizové, rozjezdy a řazení rychlostních stupňů v extrémních podmínkách.

Výcvik pro příslušnou skupinu řidičského oprávnění se provádí řízením výcvikového vozidla pod dohledem lektora. Výcviku se může podrobit pouze řidič, který je již držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny.

Školení je zajišťováno Autoškolou FICTUM s.r.o. sídlící v Karlovarském kraji (učebna v Mariánských Lázních).

V případě splnění předem stanovených podmínek, z nichž jednou je členství v KHK KK, je toto školení pro účastníky zcela ZDARMA.

Pro bližší informace či dotazy:

Ing. Kateřina Danková
dankova@khkkk.cz I +420 775 188 873