Nová dotační výzva učená zaměstnavatelům

01.11.2017

Age management – chytrá změna v řízení, příležitost k růstu.

Číslo: 079
Platnost od: 30. 10. 2017 08:00
Platnost do: 29. 3. 2018 12:00
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. 10. 2017 08:00
Alokace v Kč: 300 000 000

Specifický cíl:

• Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků
• Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 3 roky (36 měsíců)

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 750 000,- CZK
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 000,- CZK

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

Zaměstnavatelé s počtem zaměstnanců minimálně 5 v přepočteném stavu:
• Obchodní korporace – obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích:
a) obchodní společnosti – veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení;
b) družstva – družstvo, evropská družstevní společnost.
• Státní podnik – státní podnik dle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku.
• Nestátní neziskové organizace s prokazatelnou dobou existence minimálně 1 rok před datem vyhlášení výzvy

Semináře pro žadatele:

28. 11. 2017, Praha
15. 11. 2017. Brno

Podrobné informace naleznete zde