Nová ročenka mapuje ekonomickou situaci v regionu

19.12.2023

Tento víkend byla slavnostně pokřtěna Hospodářská ročenka Karlovarského kraje 2023. Tu jako tradičně vydává Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) spolu s Karlovarským krajem. Publikace komplexně mapuje ekonomický vývoj regionu v uplynulých měsících napříč jednotlivými odvětvími.

Nová ročenka byla představena na plese, který v karlovarském Grandhotel Pupp uspořádala u příležitosti oslav 30 let svého působení v regionu hospodářská komora.

„Ročenka opět nabízí věrnou zprávu o úrovni kvality života v jednotlivých regionech obcí s rozšířenou působností i v Karlovarském kraji jako celku,“ uvedl předseda představenstva KHK KK Tomáš Linda. „Podnikatelé by v publikaci měli najít informace, které jim pomohou při rozhodování ohledně dalších možných investic a rozvoje podnikání. Mezi jednotlivými regiony by pak díky publikaci měla vzniknout zdravá konkurence a soutěžení o lepší příčky v jednotlivých žebříčcích konkrétních ukazatelů životní úrovně,“ popsal.

Regionální hospodářská komora publikaci opět vydala ve spolupráci s Karlovarským krajem.

„Jednou ze zásadních hospodářských domén Karlovarského kraje je jednoznačně lázeňství. V posledních dvanácti měsících se kraj a lázeňská města stále vyrovnávají s odlivem specifické ruské klientely. Nyní se ale struktura hostů mění a lze předpokládat, že dlouhodobě to může mít i poměrně pozitivní dopad na vývoj kraje,“ ohlédl se za uplynulým rokem hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek. „Největší výzvou je pro nás trvalá snaha o ekonomický růst regionu a jeho zpřístupnění i zatraktivnění nejen pro turisty, ale i trvale žijící obyvatele. V budoucnu bychom se chtěli prezentovat jako kraj, kde se dobře žije, pracuje a kde je vysoká úroveň bezpečnosti a všeobecně přívětivé prostředí, tedy vysoká kvalita života.  Z pohledu finančního je největší výzvou zajištění finančních zdrojů k realizaci co nejvyššího počtu projektů, které přispívají k rozvoji a transformaci Karlovarského kraje,“ sdělil a podotkl, že největší potenciál pro hospodářský růst a rozvoj regionu vidí vedle lázeňství i v automobilovém průmyslu, energetické transformaci, segmentu autonomní dopravy a v tradičních průmyslových odvětvích, kterými jsou výroba keramiky, porcelánu a sklu a energetická transformace.

Publikace se věnuje jednotlivým ORP i odvětvím. Strojírenství se stále potýká s následky dopadu covidu, války na Ukrajině a s tím související energetické krize. Tyto firmy v regionu trápí i posilující koruna a vysoká inflace. Díky setrvačnosti odvětví ale některé společnosti nezaznamenaly úbytek zakázek. Pro osobní dopravu znamenal uplynulý rok stabilizaci, ta nákladní ale vnímá přebytek volné přepravní kapacity – především u přeprav stavebních hmot. A právě stavebnictví prochází v posledních letech těžkými zkouškami. Ceny materiálů a energií a nedostatek kvalitních pracovníků jsou jen špičkou pomyslného ledovce problémů. Podle podnikatelů to však má několik řešení, jedním z těch významných je podpora investic. Jednoduchý nebyl rok 2023 ani pro lázeňství, které podobně jako další odvětví trápily drahé energie a tlak na růst mezd. Řešit musí i změnu chování lázeňských hostů, kteří mají zájem o kratší pobyty. Uplynulé měsíce byly perné také pro informační technologie. Firmy se zaměřují na umělou inteligenci i bezpečnost, také ony pak řeší nedostatek kvalifikovaných uchazečů o práci. Tématem samo pro sebe je pak oblast energetiky, jejíž trh prošel revolucí. Odborníci nicméně doufají, že bude postupně docházet ke zklidnění situace.

A protože si letos hospodářská komora připomíná 30 let svého fungování v Karlovarském kraji, ohlíží se za uplynulými třemi dekádami i v této nové publikaci. Čtenáři se se tak dočtou, jak se změnila odvětví, ale i život v jednotlivých městech. Ročenka se opírá o aktuální data Českého statistického úřadu, interní databáze KHK KK, databáze společnosti Obce v datech, ale i statistiky finanční správy nebo třeba územně analytické podklady jednotlivých obcí s rozšířenou působností.

Rádi byste si ročenku přečetli? Dostupná je v sídle Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje na chebském náměstí Krále Jiřího z Poděbrad nebo na webových stránkách www.khkkk.cz.

Hospodářská ročenka Karlovarského kraje 2023 v češtině ke stažení zde (PDF cca 17 MB)

Deutsch: Wirtschaftsjahrbuch DES KARLSBADER BEZIRKS 2023

English: Economic Yearbook OF THE KARLOVY VARY REGION 2023