Ohlédnutí za konferencí Rovné šance u zaměstnavatelů v Karlovarském kraji

03.12.2014

Závěrečná konference projektu Rovné šance v zaměstnání se uskutečnila 11. listopadu 2014 v Chebu v Kulturním centrum Svoboda. Podle reakcí z pléna konference překonala očekávání zúčastněných a pořadatelé, kterými byli Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje a APERIO – Společnost za zdravé rodičovství, mohou být s jejím průběhem spokojeni.

Projekt Rovné šance v zaměstnávání se uplynulé dva roky věnoval rovným příležitostem žen a mužů v Karlovarském kraji. Do projektu se aktivně zapojila řada firem z regionu, které využily nabídky vzdělávání, zpracování analýzy rovných příležitostí (genderového auditu) nebo zavedení a spolufinancování flexibilního pracovního místa pro ženy po rodičovské dovolené. Zástupkyně firem, které byly pozvané do panelové diskuse, ocenily zkušenost s konkrétní podporou z projektu, praktičnost výstupů i možnost si ověřit, jak personální řízení souvisí s naplňováním rovných příležitostí. "To, že společnosti, které prošly genderovým auditem, by byly ochotné celý proces absolvovat s časovým odstupem znovu, je pro nás známkou toho, že analýza rovných příležitostí je vhodným nástrojem pro kultivaci firemního prostředí," zhodnotila Petra Kubálková ze společnosti APERIO.

Zajmavým momentem konference byla diskuze nad kvótami a směrnicí, kterou připravuje Evropský parlament. Ačkoli všechny panelistky podporují férový přístup k zaměstnaným a shodují se na potřebě podporovat ženy s malými dětmi a osobní rozvoj žen, nejsou zastánkyněmi kvót. Na obranu kvót pak vystoupili zástupci a zástupkyně neziskového sektoru a MPSV, kteří upozornili, že Česká republika se propadla v hodnocení zemí v oblasti rovných příležitostí až na 96. místo (od roku 2006 tak sestoupila o 30 míst) a hlavním indikátorem, který Českou republiku posunuje do spodní části žebříčku, je právě zastoupení žen v řídících pozicích a v politice.

V odpolední části programu proběhly workshopy na témata Zařízení péče o děti a firemní školky, Návraty z rodičovské dovolené a flexibilní pracovní režimy, Age management a motivace zaměstnaných v předdůchodovém věku a Ženy v top managementu. Během workshopů byly zmiňovány příklady dobré praxe z firem zapojených do projektu a výstupem workshopů byly konkrétní akční plány, jak by společnosti mohly postupovat v případě, kdy se tématu chtějí věnovat i v budoucnu.

Publikace, kterou KHK KK a APERIO připravily pro konferenci a která bude zájemcům k dispozici i po ukončení projektu, shrnuje nelichotivá fakta o situaci v České republice. Problematika rovných příležitostí pro ženy a muže je v ČR často bagatelizována či zcela přehlížena. Pro Krajskou hospodářskou komoru Karlovarského kraje i pro APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství to jistě znamená výzvu, aby se i v budoucnu rovnými šancemi v zaměstnání zabývali.

Níže uvedená data jasně ukazují, že jde o téma, které si žádá pozornost a patřičné změny jak v celospolečenském kontextu, tak na trhu práce a u jednotlivých zaměstnavatelů:

Žena si v ČR v průměru vydělá za hodinu o 22 % méně než muž. S diskriminací v zaměstnání nebo při hledání zaměstnání se na základě svého rodičovství setkalo 54 % žen. V roce 2010 pracovalo v ČR na částečný úvazek 9,1 % žen a 2,2 % mužů, přičemž v rámci celé Evropské unie na částečný úvazek pracovalo 31,4 % žen a 7,8 % mužů. Po návratu z rodičovské dovolené pracovalo v režimu pevné pracovní doby 50 % žen, ale tato forma vyhovovala pouze 20 % žen. Oproti tomu 23 % žen mělo možnost využívat pružnou pracovní dobu, ale zájem o ní by mělo až 54 % žen. Podíl žen ve vedení firem v ČR přesáhl poprvé v roce 2014 třicetiprocentní hranici. V roce 2013 bylo odmítnuto 59 tisíc žádostí o umístění dítěte do školky.

Společenská změna, která by se promítla do uvedených čísel, ještě nějakou dobu potrvá, proto je pozitivní, že někteří zaměstnavatelé Karlovarského kraje prošli analýzou rovných příležitostí, považují ji za přínosnou a volají po pokračování projektu. A to je dobrá zpráva pro nás všechny – ženy, muže, rodiče, zaměstnané i politickou reprezentaci.

 

""