Ostatní možnosti dotací

23.03.2017

Program Marketing

Podporovaná aktivita: účast na veletrzích a výstavách v zahraničí, doprava exponátů a vybavení, marketingové a propagační materiály

Vhodný žadatel: malé a střední podniky

Příjem žádostí: 2018

Výše dotace: 50 % z výše 200 tis. – 5 mil. Kč

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program Poradenství

Podporovaná aktivita: poradenské služby pro začínající podniky

Vhodný žadatel: Malé a střední podniky

Příjem žádostí: 2018

Výše dotace: až 50 % z výše 0,5 – 1 mil. Kč

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program Vysokorychlostní internet

Podporovaná aktivita: modernizace stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu, zřizování nových sítí, vytváření pasivní infrastruktury

Vhodný žadatel: FO, podniky všech velikostí (malé, střední a velké). O dotaci mohou požádat pouze ekonomické subjekty podnikající s elektronickými komunikacemi.

Příjem žádostí: 04 – 08/2017

Výše dotace: 50 % z výše 1 – 200 mil. Kč

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program Nemovitosti

Podporovaná aktivita: rekonstrukce objektu, revitalizace plochy pro vlastní podnikání

Příjem žádostí: 03/2017 – 02/2018

Výše dotace: 35 – 45 % z výše 1 – 50 mil. Kč

Upozornění: Podporované místo dopadu je pouze ITI Olomouc, ITI Hradec-Pardubice, ITI Ostrava

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program Expanze

Podporovaná aktivita: Realizace inovativních podnikatelských záměrů formou úvěru nebo záruk.

Vhodný žadatel: Malé a střední podniky

Příjem žádostí: 04/2017 – 03/2018

Výše dotace: až 80 % do výše 100 mil. Kč

Upozornění: Pro podnikatelské činnosti, jakož to uhelný, ocelářský průmysl, průmysl syntetických vláken, stavba lodí, doprava a související infrastruktura, energetický infrastruktura nelze úvěr použít.

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost