Přehled aktuálních výzev

22.04.2020

Investice v souvislosti s COVID-19:

 • Technologie COVID-19 – Výzva XII – Příjem žádostí: do 5/2020. Bližší informace zde.
 • Inovační vouchery COVID-19 – Výzva V – Příjem žádostí: do 8/2020. Bližší informace zde.

Inovace:

 • Inovační vouchery – Výzva IV – Příjem žádostí: do 6/2020. Bližší informace zde.

Zelené investice:

 • Úspory energie – Fotovoltaické elektrárny – Příjem žádostí: do 8/2020. Bližší informace zde.
 • Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – výzva III – Příjem žádostí: do 8/2020. Bližší informace zde.
 • Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie – Výzva V – Příjem žádostí: do 5/2020. Bližší informace zde.
 • Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny – Výzva V – Příjem žádostí: do 5/2020. Bližší informace zde.

Investice do technologii:

 • Technologie – Výzva XI (pro začínající podniky) – Příjem žádostí: předběžně od 5/2020. Bližší informace zde.

Ostatní

 • VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET – VÝZVA IV – Příjem žádostí: do 8/2020. Bližší informace zde.
 • SLUŽBY INFRASTRUKTURY – VÝZVA VII – Příjem žádostí: do 8/2020. Bližší informace zde.
 • PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU – VÝZVA VI – Příjem žádostí: do 9/2020. Bližší informace zde.