Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje pro rok 2020

07.08.2020

Rada Karlovarského kraje vyhlásila usnesením č. RK 754/07/20 ze dne 16.07.2020 dotační program „Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje“ pro rok 2020

Alokace finančních prostředků na oba podprogramy je 2 000 000 Kč.

Dotační program se skládá ze dvou podprogramu:

  • podprogram Inovační vouchery
  • podprogram Kreativní vouchery

Dokumentaci dotačního programu naleznete na webových stránkách Karlovarského kraje:

http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-region/vouchery.aspx

Na webových stránkách Karlovarského kraje, sekce Dotace naleznete kompletní dokumentaci programu: Program, Vyhlášení dotačního programu, Pravidla pro příjem a hodnocení žádosti, poskytnutí a finanční vypořádání dotace z rozpočtu Karlovarského kraje a přílohy vyhlášení (povinné přílohy – doložení k vytištěné a podepsané elektronické žádosti o dotaci).

Pro žadatele o dotaci se uskuteční seminář, který se bude konat ve středu dne 12.08.2020 od 10.00 hodin, Podnikatelský inkubátor Kanov, Závodní 278, 360 18 Karlovy Vary (přízemí budovy). 

Na semináři budete seznámeni s podobou dotačního titulu, budou uvedeny příklady dobré práce, možnosti podpory a prokonzultovány záměry.

Přihlašovací formulář na seminář –  Přihláška na seminář

 

Administrace dotačního programu – kontaktní osoby:

Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace, Závodní 278, 360 18 Karlovy Vary
Iveta Grünerová; telefon: 725 464 796, e-mail: iveta.grunerova@karp-kv.cz

Kamila Krupičková, telefon: 608 982 920; e-mail: kamila.krupičková@karp-kv.cz

Galerie kreativců (dotazy)

Lukáš Rozlílek, telefon: 731 004 402; e-mail: lukas.rozlilek@karp-kv.cz