Projekt „Turistické využití levého břehu Ohře“

20.02.2014

Naše organizace je partnerem projektu „Turistické využití levého břehu Ohře“, financovaného z Regionálního operačního programu Severozápad. Cílem projektu je nahradit zastaralou plochu na levém břehu Ohře novým sportovně-rekreačním areálem, obsahujícím mj. víceúčelové hřiště, piknikovou louku, plochy na streetball, pétanque nebo ruské kuželky.

Termín dokončení areálu je stanoven na konec dubna 2013.Investiční výdaje na úpravu levého břehu Ohře přesáhnou 171 milionů korun.V přípravném období projektu jsme spolupracovali na přípravě projektového záměru a studie proveditelnosti. Ve fázi realizaci, která v těchto dnech začíná, budeme poskytovat konzultace a hodnocení k výstupům projektu, poskytovat informace nezbytné pro monitoring a spolupracovat na propagaci projektu. V provozní fázi projektu pak budeme spolupracovat na propagaci výstupů projektu a v rámci naší vzdělávací činnosti informovat o nových podnikatelských příležitostech v oblasti cestovního ruchu, které byly vytvořeny realizací projektu.

Více informací naleznete na stránkách Města Chebu.

Provoz sportovního areálu na levém břehu Ohře byl slavnostně zahájen

Sportovně-rekreační areál na levém břehu Ohře, který byl vybudován v rámci realizace projektu „Turistické využití levého břehu Ohře“, je již připraven vítat první návštěvníky.

Po dokončení stavebních prací a následném převzetí stavby městem Cheb byl sportovně-rekreační areál na levém břehu Ohře ve druhé polovině května 2013 zkolaudován. Dne 8. 6. 2013 pak došlo k slavnostnímu otevření nového sportoviště, a to prostřednictvím uspořádání akce s názvem „Den plný sportu a zábavy na levém břehu Ohře“.

Celou akci zahájil svým projevem starosta města Chebu Pavel Vanoušek. Následovalo vystoupení Mládežnického dechového orchestru a tanečního souboru Základní umělecké školy Cheb. Na programu byly také např. soutěže pro děti nebo výtvarný workshop.

Sportovní část slavnostního otevření areálu sestávala mj. z 9. ročníku závodu Chebské kašny, z pochodu na Zelenou horu k Bismarckově rozhledně nebo z atletických závodů organizovaných Sportovním klubem Poohří Union Cheb, který je jedním z partnerů projektu.

Den sportu a zábavy byl ideálním způsobem slavnostního zahájení provozu sportovně-rekreačního areálu.

Partnery projektu „Turistické využití levého břehu Ohře“ jsou Západočeské divadlo v Chebu, Diecézní charita Plzeň, Muzeum Cheb, Okresní hospodářská komora Cheb a Sportovní klub Poohří (SKP) Union Cheb – klub atletiky.

Projekt je financován v rámci strukturálních fondů Evropské unie z Regionálního operačního programu Severozápad. Více informací o Evropské unii a o Regionálním operačním programu Severozápad je k dispozici na webových stránkách:

www.cheb.cz – www.nuts2severozapad.cz – www.europa.eu