Realizace projektu Vzdělávání zaměstnanců členských firem KHK KK

04.09.2017

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (dále jen KHK KK) započala v rámci výzvy č. 060 Operačního programu Zaměstnanost realizaci projektu „Vzdělávání zaměstnanců členských firem KHK KK“, CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005886.

Projekt se zaměřuje na aktivity spojené se vzděláváním a školením v rámci celé řady kurzů z nejrůznějších tematických oblastí – IT kurzy, Měkké a manažerské dovednosti, Účetní ekonomické a právní kurzy, Technické a jiné odborné vzdělávání, Jazykové kurzy.

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci podniků a zaměstnanci OSVČ sdružených v profesních a podnikatelských sdruženích. Jedna podpořená osoba může absolvovat v rámci projektu maximálně 10 vzdělávacích kurzů. Projekt podporuje komplexnější vzdělávání, proto minimálně 60% osob, které budou do projektu zapojeni, musí absolvovat minimálně 40 hodin vzdělávání v rámci projektu.

Realizace projektu je plánována od 02/2017 do 01/2020, přičemž samotná realizace školení bude probíhat v období 09/2017 – 01/2020. Financování projektu je zajištěno 100% dotací z OPZ (bez spoluúčasti zapojených firem) v režimu de minimis. Podmínkou účasti v projektu je ovšem členství v KHK KK.

V současné době KHK KK již zahájila přípravu prvních kurzů. Do projektu je zapojeno 18 členských firem KHK KK. Většina termínů všech kurzů je již plně obsazena, přesto disponujeme stále ještě volnou kapacitou ve všech tematických oblastech. Do projektu je tedy stále ještě možné se zapojit.