Seminář Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

26.01.2023

Agentura pro podnikání a inovace zve podnikatele na seminář Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (dále OP TAK) věnovaný podpoře uhelným regionům v novém programovacím období, a to za účasti zástupců Řídicího orgánu Ministerstva průmyslu a obchodu a místně příslušné regionální kanceláře Agentury pro podnikání a inovace.

Na semináři přivítáme rovněž kolegy z Ministerstva životního prostředí, kteří představí příležitosti pro podnikatele z Operačního programu Spravedlivá transformace.

V rámci cílené kampaně po uhelných regionech budou podnikatelé seznámeni s konkrétními výzvami OP TAK v roce 2023, ve kterém bude vyhlášen rekordní počet výzev v souhrnné alokaci 18,3 mld. Kč, které půjdou do podpory podnikání, což představuje cca 22 % celkové alokace OP TAK.

A nejenom to, rok 2023 je významným milníkem i pro administraci předchozího Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, protože zlomové datum pro dokončení projektů se kvapem blíží.

Registrace je možná z přiložené pozvánky (pdf) na odkazu Online registrace. Zde se rovněž seznámíte s programem akce.