Setkání podnikatelů s hejtmanem a radními kraje

01.04.2021

První setkání podnikatelů s novým vedením Karlovarského kraje uspořádala Krajská hospodářská komora 30. března 2021. V online prostředí se sešla třicítka podnikatelů. V úvodu představil hejtman Petr Kulhánek vize a priority kraje ve svém funkčním období. „Současnou hlavní prioritou je příprava transformace regionu na přechod z doby fosilní do doby zelené po útlumu těžby uhlí. Snažíme se vyjednat pro Karlovarský kraj maximální možnou alokaci z Fondu pro spravedlivou transformaci, která bude určena pro projekty kraje, obcí i firem působících na území regionu,“ uvedl Petr Kulhánek. Další prioritou je restart lázeňství a cestovního ruchu jako motoru lokální ekonomiky a dostupné zdravotnictví pro občany jak v oblasti nemocniční, tak i ambulantní péče.

Téma transformace regionu doplnil i náměstek hejtmana pro oblast lázeňství, cestovního ruchu a transformaci regionu Vojtěch Franta. „V současné době připravujeme Plán spravedlivé územní transformace, který by měl obsahovat významné strategické projekty. Transformací regionu bychom rádi dosáhli i změny image Karlovarského kraje jako místa, kde se dobře žije, je zde dostupné vzdělávání a atraktivní zaměstnání a každý je zde vítán,“ doplnil Vojtěch Franta. Ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou probíhá nyní informační kampaň v podobě workshopů pro podnikatele, prostřednictvím kterých dostávají informace, jakým způsobem se mohou zapojit do plánu transformace regionu a čerpat finanční prostředky na realizaci svých projektových záměrů.

Přímá podpora lázeňství a cestovního ruchu bude pokračovat ve formě příjezdových voucherů pro návštěvníky, které se osvědčily již koncem minulého roku. Kraj vyčlenil na vouchery ze svého rozpočtu 3 miliony korun. Dále se připravuje finanční podpora na lázeňská lůžka. Nepřímou podporu pak představuje hlavně intervence vedení kraje na vládu ČR. Vláda již schválila navrhované povolení lázeňských pobytů pro samoplátce. Kraj dále usiluje o to, aby byly postcovidové lázeňské pobyty hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Připravuje se také marketingová kampaň, která by měla přilákat do lázní a ostatních zařízení cestovního ruchu především domácí klientelu.

Hejtman informoval také o aktuální epidemické situaci v regionu. „Situace se začíná zlepšovat. Počty nakažených jsou až desetkrát nižší než před 4 týdny, kdy přibývalo až 1500 nakažených týdně, v současné době se jedná o 100 až 120 nově nakažených týdně. Nemocnice začínají opět dýchat a nejsou nutné transfery nemocných mimo region,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek. Po Velikonocích se předpokládá postupný návrat žáků do škol a uvolnění obchodu a služeb. Povinné testování ve firmách by mělo probíhat častěji, jedenkrát za 5 dní. V oblasti vakcinace je Karlovarský kraj na špičce mezi kraji, proočkovanost obyvatel je více než 13 %, přes 4 % obyvatel je očkováno i druhou dávkou. Kraj se však potýká s nedostatkem vakcín, kdy kapacita vakcinačních center je naplněna pouze na 50 %. V nejbližší době se očekává navýšení dodávky vakcín.

V oblasti dopravy, kterou má ve své gesci náměstek hejtmana Jan Bureš, se podnikatelé dozvěděli o nákupu nových ekologických autobusů a plánovaném výběrovém řízení na dodavatele autobusové dopravy, pořízení elektrických vlakových souprav a dokončení dálnice D6 do roku 2026 dle příslibu ministra Havlíčka. „Karlovarské letiště, které se potýká s výrazným propadem, bude usilovat o co nejrychlejší obnovení linek do Ruska a Uzbekistánu a vyjednává se s cestovní kanceláří Čedok o zahájení letů do bulharského Burgasu,“ uvedl radní Bureš.

Došlo i na zodpovězení konkrétních dotazů podnikatelů a přínosnou diskusi. „Myslím, že setkání proběhlo k oboustranné spokojenosti vedení kraje i podnikatelů, kteří se dozvěděli řadu zajímavých informací. Další setkání plánujeme na konci května. Velmi si vážíme nastavené úzké spolupráce s Karlovarským krajem, který naslouchá a zajímá se o názory podnikatelů a snaží se je zapojit do svých transformačních programů,“ uzavřel setkání předseda Krajské hospodářské komory Tomáš Linda.