Stipendia pro studenty středních a vysokých škol v Karlovarském kraji

06.12.2017

Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje je určen studentům vysokých škol za účelem zlepšení vzdělanostní struktury. Zároveň existují tzv. Pravidla pro poskytování stipendií žákům vzdělávajícím se ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem. Aktuální pravidla schválená Radou Karlovarského kraje dne 24. října 2016 jsou účinná od 1. února 2017.

Veškeré informace ke stipendiím pro studenty středních i vysokých škol naleznete zde.

Kontaktní osoba pro VŠ:

Mgr. Eva Maršíková
e-mail: eva.marsikova@kr-karlovarsky.cz  
telefon: 354 222 467

Kontaktní osoba pro SŠ:

Ing. Irena Lauermannová
e-mail: irena.lauermannova@kr-karlovarsky.cz
telefon: 354 222 373 ​​​