Technologie pro začínající podniky

14.12.2017

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo v úterý 5. prosince 2017 Výzvu VI programu Technologie.

Hlavním cílem VI. Výzvy programu Technologie je podporovat zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících malých podniků, přispívajících rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti.

Text Výzvy VI (pro začínající podniky) včetně jejích příloh je k dispozici na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace a na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.