Uvolnění podmínek pro vstup do projektu POVEZ II

18.06.2018

Od pondělí 18. 6. 2018 mohou zaměstnavatelé žádat o příspěvek v rámci III. výzvy v projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ (POVEZ II) podle upravených pravidel.

Projekt POVEZ II realizuje Úřad práce ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost, a to v období od 1. 12. 2015 do 30. 11. 2020. Díky němu mohou zaměstnavatelé získat finanční příspěvky na zvyšování odborných znalostí a dovedností stávajících a budoucích zaměstnanců. Pomůže i těm, kteří právě nastoupili a potřebují více času na zaučení. Zapojit se do něj mohou také osoby samostatně výdělečně činné, a to jak se zaměstnanci, tak i bez nich.

Příjem žádostí o příspěvky probíhá elektronicky prostřednictvím webové aplikace dostupné na webové stránce http://povez.uradprace.cz. V rámci III. výzvy je k dispozici přes 1,1 mld. Kč.

Žadatel může nyní odeslat neomezený počet žádostí (za podmínky dodržení finančních limitů) v rámci celé České republiky.

Do vzdělávacích kurzů v rámci aktuální výzvy mohou být zařazeny osoby, které dosud nebyly v projektu podpořeny, nebo zaměstnanci, kteří od začátku projektu neabsolvovali u stávajícího zaměstnavatele v kraji, kde je podávána žádost, vzdělávání v součtu delší než 40 hodin (1 hodina = 60 minut). U těchto osob může ÚP ČR podpořit i kratší kurzy než 40 hodin v případě, že v součtu s už absolvovanými kurzy bude překročena hranice 40 hodin. V odůvodněných případech je možné poskytnout příspěvek na vzdělávání už podpořených osob v rozsahu nad 40 hodin. Takové rozhodnutí je pak plně v kompetenci příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR.

Dále byl zrušen dokument Desatero pravidel pro zájemce o vstup do projektu POVEZ II a zároveň upraven požadavek k realizaci výběrových řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit.

ÚP ČR zohledňuje, jestli poskytnutá podpora pomůže zlepšit situaci na konkrétním trhu práce nebo zda bude mít vzdělávání pozitivní dopad na podnik i samotného zaměstnance.

Podrobnosti k projektu POVEZ II jsou k dispozici na  http://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii.

Potřebné informace se zájemci dozví i na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR a také na webové stránce:

http://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii/vyzva-iii/podminky/povez_ii_v3_podminky_pro_zajemce_o_vstup_do_projektu.pdf.