V rámci Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje vznikají odborné sekce

23.01.2020

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) se připojuje k modelu Hospodářské komory ČR a vytváří odborné sekce. Ty budou vedeny garanty, odborníky na danou problematiku, kteří budou za svou sekci zodpovídat. Zároveň budou mít za úkol vytvářet pracovní platformy zabývající se nejen děním v oblasti legislativy, ale i předpisů a celkových tendencí ve veřejné diskuzi, a také budou prosazovat požadavky podnikatelů v konkrétních oblastech.

Každý obor má specifické požadavky a problémy, proto v rámci KHK KK vzniklo celkem osm sekcí, které pokrývají všechna důležitá odvětví spojená s naším krajem. Nechybí tak sekce Cestovní ruch a lázeňství s přihlédnutím na případný zápis na seznam UNESCO, Zdravotnictví, Energetika nebo například Strojírenství a zpracovatelský průmysl a hnědouhelná platforma.

„Vznik sekcí by měl dopomoci ke konstruktivnímu a pohotovému řešení problémů, které trápí daný obor. Nyní je aktuálním tématem například případný zápis na seznam Světového dědictví UNESCO, který by měl dopad prakticky na celý kraj. Pro podnikatele v cestovním ruchu to znamená potenciál nárůstu tržeb o dvě až tři desítky procent,“ sdělil předseda představenstva KHK KK Mgr. Tomáš Linda, MBA. Ten již také absolvoval jednání tripartity, na kterém seznámil hejtmana Karlovarského kraje Mrg. Petra Kubise se vznikem odborných sekcí. „Na jednání jsme hovořili také o rozvoji středních škol. Je to důležité téma a věřím, že se v průběhu prvního čtvrtletí letošního roku podaří uskutečnit jednání zástupců KHK KK a Karlovarského kraje, kde bychom řešili nové obory středních škol, které by odpovídaly potřebám zaměstnavatelů,” doplnil Linda.

Vznik sekcí, které mají své garanty, přinesou také snazší komunikaci s podnikateli. Ti jednoduše zjistí, s kým konkrétně mohou o případném problému jednat. A naopak, i garanti budou moct snadno oslovit konkrétní podnikatele.

Obor 

  • Strojírenství a zpracovatelský průmysl – Ing. Tomáš Musil, Mgr. Filip Dušek
  • Doprava – Oldřich Grill – oblast nákladní dopravy, Ing. Zdeněk Suchan – oblast osobní dopravy
  • Regionální rozvoj a zahraniční vztahy – Mgr. Tomáš Linda, MBA
  • Cestovní ruch, lázeňství a zdravotnictví  – Ing. Josef Ciglanský, Jakub Pánik
  • Stavebnictví – Ing. Rudolf Borýsek
  • Vzdělávání, věda, výzkum a inovace, lidské zdroje – Mgr. Pavel Janus, Ing. Jan Novotný
  • Energetika a životní prostředí – Mgr. Jan Mraček
  • Informační technologie – Petr Vašta, MSc., MBA