Veletrh v Sokolově nabídl řadu volných pracovních míst

14.11.2017

V pořadí druhý podzimní veletrh pracovních příležitostí v kraji zorganizovala Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje ve spolupráci s Karlovarským krajem a Úřadem práce 13. listopadu 2017 v Sokolově. Sokolovský okres vykazuje nejvyšší míru nezaměstnanosti v kraji, v současné době se pohybuje kolem 5 %. Úřad práce eviduje 3212 uchazečů o práci, z nichž více než dvě stovky byly pozvány na veletrh. Kromě uchazečů v evidenci úřadu práce přišlo na veletrh i více než 350 studentů posledních ročníků středních škol a veletrh navštívili i lidé, kteří uvažují o změně zaměstnání.

Velký zájem byl i z řad zaměstnavatelů, kterých se sešlo celkem 30. Jejich složení bylo pestré, největší zastoupení měly už tradičně výrobní firmy, které hledaly technicky zaměřené pracovníky. Na veletrh se vydaly i personalistky významného regionálního zaměstnavatele, společnosti Sokolovská uhelná, které hodnotí účast na veletrhu jako přínosnou. „V průběhu dne jsme provedly 39 pracovních pohovorů, z nichž u 6 uchazečů vidíme nástup do naší společnosti v nejbližší době velmi reálně,“ uvedla Pavlína Havlanová, personalistka společnosti. Další podstatnou část zaměstnavatelů tvořily firmy ze sektoru služeb, jako jsou maloobchody, finanční nebo hotelové služby a práci nabízely i státní organizace jako Česká pošta, Policie ČR nebo věznice.

 Odpolední část veletrhů byla určena zejména pro klienty projektu Nestůj a pojď II., který je realizován Karlovarským krajem a partnery a financován z prostředků Evropské unie. Projekt pomáhá mladým lidem do 30 let, kteří potřebují individuální podporu při začlenění na trh práce. „Sokolovský veletrh navštívilo 13 našich klientů. Jedná se o lidi dlouhodobě nezaměstnané, často v nelehké životní situaci, kterým se snažíme individuálním přístupem pomoci najít práci. Nabízíme zejména osobní poradenství, motivační a rekvalifikační kurzy a zprostředkování zaměstnání na dotovaných pracovních místech,“ uvedla manažerka projektu Hana Šnajdrová. Na veletrzích mají klienti projektu možnost na jednom místě navštívit stánky mnoha zaměstnavatelů, osobní poradci jsou jim zde k dispozici pro odbornou radu i asistenci při jednání se zaměstnavateli.

 Na veletrhu probíhal opět i bohatý doprovodný program v podobě přednášek a konzultací s odborníky. Návštěvníci přednášek se mohli dozvědět, kde hledat práci, jak správně napsat životopis a komunikovat při pracovním pohovoru nebo jak začít podnikat. „K dispozici byly i odborné poradkyně pro individuální konzultace, bylo možno si nacvičit pracovní pohovor nebo se poradit s vizážistkou o správném oblečení a líčení,“ informovala manažerka veletrhu Lenka Mansfeldová Bílková z Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje.

Veletrhy práce jsou podle provedeného šetření mezi zaměstnavateli velmi pozitivně hodnoceny. „Pro firmy je účast na veletrzích přínosná nejen tím, že najdou konkrétní zaměstnance, řada z nich pozitivně hodnotí i možnost oslovení studentů jako budoucích zaměstnanců a zviditelnění firmy,“ informoval Stanislav Kříž, ředitel Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje a zároveň pozval všechny zaměstnavatele a zájemce o práci na poslední letošní veletrh, který se uskuteční příští pondělí 20. listopadu v Karlových Varech v Lidovém domě ve Staré Roli.

 

""