Výzva V programu Služby infrastruktury

18.07.2018

KHK KK informuje o vyhlášení Výzvy V programu Služby infrastruktury Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Cílem programu je zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřeným zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb. Příjem Žádostí o podporu bude zahájen k datu 28. srpna 2018.

Text Výzvy a její přílohy jsou k dispozici na: https://www.agentura-api.org/programy-podpory/sluzby-infrastruktury/sluzby-infrastruktury-vyzva-v/.