Výzvy na projekty zaměřené na odpadové hospodářství, recyklaci a opětovné využití komunálního odpadu

20.08.2018

KHK KK informuje podnikatele o dvou nových dotačních výzvách z Operačního programu Životní prostředí zaměřené na projekty na odpadové hospodářství, recyklaci a opětovné využití komunálního odpadu.

Příjem žádostí v obou výzvách startuje 3. září.

O podporu mohou požádat zejména kraje, města a obce, ale i původci odpadu a obchodní společnosti.

U 104. výzvy zaměřené na sběrné dvory a separaci odpadu potrvá příjem žádostí do 28. února 2019. Dokumenty k výzvě naleznete zde: http://www.opzp.cz/vyzvy/104-vyzva/dokumenty.

U 114. výzvy podporující výstavbu a zvýšení kapacity zařízení na recyklaci a materiálové využívání odpadu je doba na podání žádostí prodloužena až do 2. prosince 2019. Dokumenty k výzvě naleznete zde: http://www.opzp.cz/vyzvy/104-vyzva/dokumenty.