Vzdělávání praxí – aktuální informace

06.04.2017

KHK KK přináší svým členům i ostatním firmám z regionu Karlovarského kraje aktualizované informace o projektu Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti (dále jen „Vzdělávání praxí“), který je realizován Fondem dalšího vzdělávání, příspěvkovou organizací Ministerstva práce a sociálních věcí.

Projekt Vzdělávání praxí je realizován od dubna 2016 do února 2019 a je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Subjekty, které se zapojí do projektu a stanou se poskytovatelem vzdělávání praxí, dostanou jedinečnou příležitost navázat spolupráci s člověkem, který má chuť se aktivně vzdělávat, ověřit si potenciálního kolegu v provozních podmínkách a získat rovněž kompenzaci finančních nákladů spojených se vzděláváním praxí. Poskytovatel musí být schopen pro účastníka zajistit mentora vzdělávání praxí a vytvořit pro účastníka podmínky pro realizaci vzdělávání praxí v souladu se šablonou, která určuje rámec vykonávaných činností, osvojených odborných kompetencí a požadavky na účastníka i na poskytovatele.

V této chvíli došlo při realizaci k některým změnám, které zjednodušují administrativu, ulehčují realizaci vzdělávání praxí. 

Pokud se zapojíte do projektu, již není třeba potvrzení o výši čerpání dotací tzv. de minimis. Toto bylo v rámci projektu odstraněno a již se nevyžaduje, protože projekt není realizován v režimu de minimis. Dále je podstatné to, že se zkrátila doba minimální existence podnikatelského subjektu, který by se chtěl do projektu zapojit, a to z 12 měsíců na 6 měsíců.

Velmi podstatně se změnila možnost vypisování nabídek. Dříve bylo možné vypsat buď jen 1 nabídku nebo u firem nad 200 zaměstnanců 3 nabídky. V současné době došlo od 5.4, k podstatné změně, kdy si mohou firmy nebo zaměstnavatelé vypisovat více nabídek – viz tabulka níže.:

Poskytovatel může současně odeslat ke schválení 1–10 nabídek vzdělávání praxí dle počtu zaměstnanců, který má uveden v Registru ekonomických subjektů, a to dle následujícího členění:

• kategorie 0–5 zaměstnanců – 1 nabídka;
• kategorie 6–9 zaměstnanců – 2 nabídky současně;
• kategorie 10–24 zaměstnanců – 3 nabídky současně;
• kategorie 25–49 zaměstnanců – 4 nabídky současně;
• kategorie 50–99 zaměstnanců – 5 nabídek současně;
• kategorie 100–199 zaměstnanců – 6 nabídek současně;
• kategorie 200-249 zaměstnanců – 7 nabídek současně;
• kategorie 250-499 zaměstnanců – 8 nabídek současně;
• kategorie 500-999 zaměstnanců – 9 nabídek současně;
• kategorie 1000 a více zaměstnanců – 10 nabídek současně


Více informací o projektu získáte na webových stránkách www.vzdelavanipraxi.cz nebo u regionálního projektového manažera pro Karlovarský a Plzeňský kraj Ing. Josefa Píseckého, +420 778 538 256.