Vzdělávání praxí nyní také pro absolventy

12.05.2017

Fond dalšího vzdělávání (FDV) informuje, že od 5.5.2017 se do projektu "Vzdělávání praxí" mohou zapojit také absolventi, kteří jsou evidováni na ÚP, a to jak ti letošní, tak také ti, kterým se dosud po ukončení studia nepodařilo najít zaměstnání (max. do 2 let od ukončení studia). Vzdělávání praxí je nejen pro absolventy skvělou příležitostí, jak získat cenné zkušenosti a do budoucna obstát před konkurencí na pracovním trhu, o čemž svědčí dosažené výsledky. Téměř 50 % účastníků obdrželo od svého poskytovatele pracovní nabídku a dalších 20 % obdrželo nabídku od jiného zaměstnavatele.

Toto jsou informace, které často hrají důležitou roli při rozhodování firem, zda se do projektu zapojí či nikoliv.

Absolventi se s FDV mohou vzdělávat v případě, že jsou evidováni na Úřadu práce ČR jako uchazeči či zájemci o zaměstnání. Podrobné informace je možné nalézt v Metodickém pokynu č. 2, který je k dispozici na našich webových stránkách www.vzdelavanipraxi.cz nebo v Databázi projektu v sekci Ke stažení. Do projektu se tak mohou zapojit i osoby – absolventi, kterým byla z tohoto důvodu v minulosti zamítnuta přihláška na vzdělávání praxí. Nyní se mohou znovu přihlásit. Aktuálně je možné se přihlásit k více než 100 nabídkám vzdělávání praxí ze všech krajů České republiky.

Bližší informace:

Ing. Josef Písecký
Regionální projektový manažer – Karlovarský a Plzeňský kraj

Závodní 152
360 18 Karlovy Vary
+420 778 538 256
josef.pisecky@fdv.cz
www.vzdelavanipraxi.cz