Vznikla Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje

17.01.2014

Dne 11. prosince 2013 vznikla usnesením Shromáždění delegátů Regionální hospodářské komory Poohří (RHK Poohří) a Okresní hospodářské komory Cheb (OHK Cheb) Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje

K datu 1. 1. 2014 se RHK Poohří slučuje s OHK Cheb tak, že RHK Poohří se ke dni sloučení zruší bez likvidace a její jmění přechází ke dni zápisu sloučení do Obchodního rejstříku na Okresní hospodářskou komoru Cheb (IČ: 48365513), která je nástupnickým subjektem a stává se k témuž dni regionální hospodářskou komorou, přičemž její název se mění na "Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje" (KHK Karlovarského kraje).

K 1. 1. 2014 tedy vznikla KHK Karlovarského kraje (IČ: 48365513) se sídlem v Chebu a s kancelářemi v Sokolově a Karlových Varech.