Zaměstnavatelé na veletrhu v Karlových Varech nabízeli i zkrácené úvazky

23.11.2017

Poslední podzimní veletrh pracovních příležitostí v kraji zorganizovala Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje ve spolupráci s Karlovarským krajem a Úřadem práce 20. listopadu 2017 v Karlových Varech. Okres Karlovy Vary vykazuje nízkou míru nezaměstnanosti pod celorepublikovým průměrem, v současné době dosahuje 3,3 %. I přesto navštívilo veletrh více než dvě stovky uchazečů v evidenci úřadu práce, dále pak více než tři stovky studentů a ostatních zájemců o práci.

Zaměstnavatelé nabízeli svá volná pracovní místa, nabídky brigád a stáží u třiceti výstavních stánků. Největší zastoupení měly tentokrát veřejné a státní instituce, jako věznice, Policie ČR, Městská policie Karlovy Vary a Česká pošta. Dále se zúčastnily výrobní podniky, lázeňská a zdravotnická zařízení a firmy zabývající se obchodem a službami. Na veletrh se vydaly i personalistky firmy, která provozuje síť prodejen s masem a uzeninami. Účast na veletrhu hodnotily jako velmi přínosnou. „Podařilo se nám sehnat několik prodavaček do našich provozoven, protože jsme jim nabídli flexibilní práci na částečné úvazky, což ocenili především maminky s dětmi,“ uvedla Eva Uhrová, personalistka společnosti.

Vzhledem k současné nízké nezaměstnanosti v Karlovarském kraji se Krajská hospodářská komora snaží firmám pomáhat se zajištěním pracovníků i z jiných zdrojů. „Pozvali jsme na veletrhy i organizace, které nabízejí alternativní možnosti získávání pracovníků, jak např. věznici Kynšperk, která podávala informace o zaměstnávání vězňů a organizaci Rubikon centrum, která informovala o zaměstnávání osob po výkonu trestu,“ uvedla Lenka Mansfeldová Bílková, manažerka veletrhu. Personální agentura KHK KK také na veletrhu informovala zaměstnavatele o možnostech zajištění pracovníků z balkánských zemí a Vietnamu a podmínkách zaměstnávání lidí z Ukrajiny.

V odpoledních hodinách navštívili veletrh také klienti projektu Nestůj a pojď II., který je realizován Karlovarským krajem a partnery a financován z prostředků Evropské unie. Projekt pomáhá najít práci mladým lidem do 30 let, nabízí zejména osobní poradenství, motivační a rekvalifikační kurzy, poradenství pro začínající podnikatele a zprostředkování zaměstnání na dotovaných pracovních místech. Na veletrzích měli klienti projektu možnost na jednom místě navštívit stánky mnoha zaměstnavatelů i bohatý doprovodný program v podobě přednášek s tématy užitečnými pro uplatnění na trhu práce. K dispozici byly i odborné poradkyně pro individuální konzultace, bylo možno si nacvičit pracovní pohovor nebo se poradit s vizážistkou o správném oblečení a líčení.

 Krajská hospodářská komora po veletrzích zjišťuje, jaký přínos měly pro zaměstnavatele. „Patnáct procent vystavovatelů uvádí, že se jim podařilo sehnat konkrétní zaměstnance a téměř sedmdesát procent zaměstnavatelů oslovilo potenciální zaměstnance, u kterých očekávají, že je budou kontaktovat,“ informoval Stanislav Kříž, ředitel Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje. Řada zaměstnavatelů vnímá účast i jako možnost zviditelnění firmy v regionu, mezi ostatními zaměstnavateli, studenty a veřejností. Pro velký zájem ze strany zaměstnavatelů i návštěvníků plánuje organizátor veletrhy i v dalších letech.

""