Zaměstnavatelé ze Sokolovska nabízeli práci na burze pracovních příležitostí

21.03.2016

Uchazeči a zájemci o zaměstnání i studenti posledních ročníků středních a vysokých škol mohli ve čtvrtek 17. března 2016 ve sportovní hale ISŠTE v Sokolově získat informace o pracovních příležitostech v regionu na burze pracovních příležitostí, kterou připravila Krajská hospodářská komora ve spolupráci s Karlovarským krajem a Úřadem práce. Na burze se sešlo celkem 29 zaměstnavatelů, kteří hledali především technicky zaměřené pracovníky, jichž je v kraji stálý nedostatek.

Burzu navštívilo téměř 500 návštěvníků, z nichž polovinu tvořili studenti posledních ročníků škol ze Sokolovska, kteří budou v dohledné době hledat práci. „Kromě zaměstnavatelů byli na burze k dispozici i odborní poradci, kteří poradili individuálně i v rámci krátkých přednášek kde hledat práci, jak správně napsat životopis a jak vhodně vystupovat a komunikovat při pracovním pohovoru,“ informovala manažerka burzy Lenka Bílková z Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje.

Oslovit potencionální zaměstnance se do Sokolova vydali například zástupci společnosti ept connector s.r.o. produkující konektory pro elektronická zařízení a automobilový průmysl, kteří plánují pro svoji novou halu v Habartově rozšířit svůj tým o dalších 50 spolupracovníků. „Hledáme kvalifikované technické pracovníky, ale i dělníky do výroby bez praxe, které si můžeme sami vyškolit v našem juniorském programu,“ uvedla Ing. Martina Pádrová, finanční a personální manažerka společnosti.

Burzy práce pro studenty a další zájemce o práci probíhají postupně ve všech okresních městech v Karlovarském kraji. Na začátku března se uskutečnila burza v Chebu a 31. března je plánována v Karlových Varech. „Burzami chceme podpořit místní trh a místí zaměstnavatele. Přeshraniční firmy, které odlákávají naše lidi na nekvalifikovanou práci do zahraničí, odmítáme. Věříme, že tímto krokem přispějeme k motivaci absolventů a absolventek škol i dalších uchazečů o zaměstnání pracovat a žít v Karlovarském kraji,“ uvedl ředitel KHK KK Stanislav Kříž s tím, že by rádi burzy se stejnými partnery uspořádali i v dalších letech.


""

""