Ženy ve výrobě oken? Proč ne.

16.12.2014

Rovné šance pro ženy a muže patří k dobrému jménu firmy.

Ve výrobní hale společnosti Nelan v Třebeni – Horní Vsi se právě rozjíždí nový pracovní den. Václav Wagneter si chystá pracovní místo, na kterém bude celý den montovat kování na okna, jeho deset kolegů také zaujímá své pozice. Mezi dělníky jsou samí muži, rádi by však v kolektivu v dílně viděli ženu. „Určitě by se tím zlepšilo pracovní prostředí, chlapi by se prostě automaticky chovali slušněji, což by všem prospělo. Míst, na kterých by mohly pracovat ženy, je tu dost,“ zamýšlí se Wagneter.

Názor, že týmy složené z mužů i žen jsou navzdory mnohým stereotypům o dělnické práci ve stavebnictví pro pracovní kolektiv přínosem, sdílí řada Wagneterových kolegů i vedení společnosti Nelan. „O práci v dílně se ženy u nás neucházejí, ale do budoucna uděláme více proto, abychom dali najevo, že o ně stojíme stejně jako o muže,“ říká Dana Harantová Jelínková, marketingová manažerka společnosti. Otevřeně se tak hlásí k jednomu z doporučení, jež Nelanu přinesl genderový audit, který společnost absolvovala v loňském roce.

Audit měl za cíl zmapovat, jak se firma staví k otázkám rovných příležitostí mužů a žen a předat doporučení pro další rozvoj. Kromě snahy o zaměstnávání žen v dílně auditorský tým doporučil například nastavit pravidla pro práci z domova a jiné flexibilní formy práce nebo srozumitelněji komunikovat podmínky pro získání zaměstnaneckých benefitů.

„Jsem velmi ráda, že jsme audit absolvovali. Když jsem ho obhajovala u některých skeptiků, sama jsem ještě netušila, kolik nám toho přinese. Myslím, že i díky němu jsme se stali firmou roku Karlovarského kraje, Nejlepším zaměstnavatelem roku okresu Cheb a získali jsme i ocenění Společnost přátelská rodině,“ vyjmenovává Dana Harantová Jelínková firemní trofeje z nedávné doby a dodává, že naplňování principů rovných příležitostí zásadně přispívá k dobrému jménu firmy, které hraje čím dál tím větší roli při získávání nových zákazníků.

Projekt Rovné šance v zaměstnání, v rámci něhož se uskutečnil genderový audit ve společnosti Nelan, realizuje Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (dříve OHK Cheb) ve spolupráci s o. s. APERIO díky podpoře z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze Státního rozpočtu ČR.

Projekt je financován z prostředků Evropské unie a ze státního rozpočtu České republiky.