Změna systému vzdělávání v Karlovarském kraji

05.12.2014

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje provádí mezi podnikateli dotazníkové šetření na podporu změny systému vzdělávání v Karlovarském kraji. Žádá tímto o spolupráci zástupce firem, aby se prostřednictvím níže uvedeného dotazníku vyjádřili k této problematice. Zajímá nás Váš názor a zkušenosti na aktuální i dlouhodobou situaci na trhu práce, odborné školství, ale také další vzdělávání dospělých v Karlovarském kraji.

 

Vážená paní, vážený pane,

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje provádí mezi podnikateli dotazníkové šetření na podporu změny systému vzdělávání v Karlovarském kraji. Žádá tímto o spolupráci zástupce firem, aby se prostřednictvím níže uvedeného dotazníku vyjádřili k této problematice. Zajímá nás Váš názor a zkušenosti na aktuální i dlouhodobou situaci na trhu práce, odborné školství, ale také další vzdělávání dospělých v Karlovarském kraji.

Věříme, že Vás účast v tomto šetření zaujme a pomůžete nám ve sběru potřebných informací, které mohou být ve spolupráci s Karlovarským krajem a dalšími sociálními partnery dále využity ke zlepšování vzdělávací soustavy a její sbližování s potřebami místních zaměstnavatelů. Bez těchto predikcí nelze měnit zaměření celého vzdělávacího systému mimo jiné i proto, že efekty dnešních akcí se projeví až s několikaletým zpožděním.

Tento dotazník byl připraven ve spolupráci se zástupci Krajského úřadu Karlovarského kraje a Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o.

Děkuji za spolupráci.

Mgr. Stanislav Kříž
ředitel KHK KK 

 Online dotazník můžete vyplnit zde.