Rovné šance v zaměstnání

Firmy a úřady na Chebsku a Ašsku podporují rovné šance v zaměstnání

16.12.2014

Rovné příležitosti na pracovišti je téma, které je v dnešní rychle se měnící společnosti velmi aktuální. Je to téma, které zahrnuje rovný přístup zaměstnavatele ke všem zaměstnaným v různých oblastech, např. možnosti vzdělávání, kariérního postupu, odměňování, vyváženosti pracovního a osobního života, včetně alternativních pracovních režimů. Na cestě k rovným příležitostem v zaměstnání stojí stále řada překážek. Jsou jimi např. stereotypy a očekávání týkající se profesní realizace mužů a žen nebo mladších a zkušenějších zaměstnaných.

Více

Cesta k férovějšímu úřadu

16.12.2014

Už více než rok mohou lidé zaměstnaní na Městském úřadě v Sokolově využívat pružnou pracovní dobu. „Pro naše zaměstnance se snažíme vytvářet pracovní podmínky tak, aby mohli sladit svoje pracovní povinnosti s osobním životem,“ vysvětluje tajemnice úřadu Miroslava Kurcová. To je jeden z důvodů, proč se úřad rozhodl zapojit do projektu Rovné šance v zaměstnání a projít genderovým auditem.

Více

Jak jsme na tom s rovnými příležitostmi

03.12.2014

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje zve na konferenci, kde zaměstnavatelé z regionu představí své praktické zkušenosti s podporou rovných příležitostí zaměstnanců a zaměstnankyň.

Více

Ohlédnutí za konferencí Rovné šance u zaměstnavatelů v Karlovarském kraji

03.12.2014

Závěrečná konference projektu Rovné šance v zaměstnání se uskutečnila 11. listopadu 2014 v Chebu v Kulturním centrum Svoboda. Podle reakcí z pléna konference překonala očekávání zúčastněných a pořadatelé, kterými byli Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje a APERIO – Společnost za zdravé rodičovství, mohou být s jejím průběhem spokojeni.

Více

Ženy ve výrobě oken? Proč ne.

07.03.2014

Rovné šance pro ženy a muže patří k dobrému jménu firmy. Ve výrobní hale společnosti Nelan v Třebeni – Horní Vsi se právě rozjíždí nový pracovní den. Václav Wagneter si chystá pracovní místo, na kterém bude celý den montovat kování na okna, jeho deset kolegů také zaujímá své pozice. Mezi dělníky jsou samí muži, rádi by však v kolektivu v dílně viděli ženu. „Určitě by se tím zlepšilo pracovní prostředí, chlapi by se prostě automaticky chovali slušněji, což by všem prospělo. Míst, na kterých by mohly pracovat ženy, je tu dost,“ zamýšlí se Wagneter.

Více