Připomínkování legislativy

Na základě své kompetence zakotvené v Legislativních pravidlech vlády, z titulu svého členství v nadnárodních organizacích a při přímé spolupráci s vládou a orgány a institucemi EU ovlivňuje Hospodářská komora České republiky legislativní rámec podnikatelského prostředí. V procesu připomínkování vznikajících zákonů, vyhlášek, nařízení a nové legislativy EU se zasazuje o lepší podmínky pro podnikání v ČR i celé EU.

Všechny připomínkované materiály jsou k dispozici v přehledu zde.

Registrovat se k připomínkování zákonů se podnikatelé mohou zde.

Obecné informace k připomínkování legislativy.