Příručka k datovým schránkám 2016

30.10.2017

Vzájemné doručování úředních dokumentů v papírové podobě se v České republice stalo od 1. července 2009 z velké části minulostí. V účinnost vstoupil zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (dále jen „zákon“). Ten fakticky zrovnoprávnil elektronickou a papírovou formu komunikace, a to prostřednictvím tzv. datových schránek. Povinně je ze zákona musí používat nejen veškeré orgány veřejné moci, kterým tuto povinnost elektronické komunikace zákon ukládá, ale i právnické osoby. Fyzickým osobám (a to i nepodnikajícím) dává zákon možnost volby – chtějí-li si komunikaci zjednodušit, usnadnit a zlevnit, mohou si datovou schránku nechat zřídit na vlastní žádost.

Správcem informačního systému datových schránek je Ministerstvo vnitra ČR a provozovatelem Česká pošta s.p., která zajišťuje provoz celého systému, rozesílá přístupové údaje apod.

Co zjistíte z příručky k datovým schránkám:

  • co je datová schránka
  • pro koho jsou datové schránky zřizovány
  • jaké osoby jsou oprávněné k přístupu do datové schránky
  • jak si zřídit datovou schránku
  • jak funguje doručování a odesílání datových zpráv.

Vypracoval Odbor legislativy, práv a analýz HK ČR.

Květen 2016


Příručka Datové schránky (PDF)