Příručka k veřejným zakázkám

30.10.2017

V roce 2014 schválila Rada Evropské unie 3 nové směrnice, které s problematikou veřejných zakázek úzce souvisejí. Významnou roli hrálo také to, že zákon o veřejných zakázkách byl dlouhodobě předmětem kritiky ze strany odborné veřejnosti zejména z důvodu své komplikovanosti a nepřehlednosti. Ministerstvo pro místní rozvoj na tuto kritiku zareagovalo návrhem nového zákona o zadávání veřejných zakázek, kterým mimo jiné tyto nové směrnice zapracovalo do českého právního řádu.

Tato příručka shrnuje základy zadávání veřejných zakázek, představí změny, které nový zákon o zadávání veřejných zakázek přináší a upozorňuje na chyby, kterých se dodavatelé často dopouštějí. V následujících kapitolách si pomocí jednoduchých příkladů vysvětlíme některé základní pojmy, se kterými zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pracuje.

Vypracoval Odbor legislativy, práva a analýz HK ČR.

Prosinec 2016


Příručka k veřejným zakázkám (PDF)