Vzdělání – cesta vzhůru

19.02.2014

Hlavním cílem projektu Vzdělání – cesta vzhůru je podpora rozvoje dalšího vzdělání na území Karlovarského kraje v oblasti zavádění optimalizačních metod a programů trvalého zlepšování ve výrobní i nevýrobní sféře. Zavedením těchto metod jsou společnosti schopné vykázat úspory až ve výši 15% výrobních nákladů, až o 10 % snížit strojové časy a časy údržby a tím získat další úspory, které jsou pro rozvoj podniku v dnešní době nezbytné.

(číslo projektu: CZ.1.07/3.2.12/04.0037, realizace od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014)

Cílovou skupinou projektu jsou primárně zaměstnanci společností, které spolupracují s KHK Karlovarského kraje. Z účasti nejsou vyloučeni ani zaměstnanci dalších subjektů. Vzdělání je určeno klíčovým pracovníkům, kteří získají odborné znalosti v zavádění optimalizačních metod a způsobech kontroly jejich dodržování. Z těchto zaměstnanců se postupně mohou stát vedoucí zlepšovatelských skupin, kteří již budou schopni samostatně dohlížet na dodržování příslušných postupů a dále příslušné metody rozvíjet. Tím se zvýší odborná kvalifikace a konkurenceschopnost účastníků vzdělání a následně i zaměstnanců Karlovarského kraje.

Vzdělávací program je rozdělen do 4 modulů, ve kterých jsou zařazeny tematicky odpovídající školící programy.

Databáze vzdělávacích programů Štíhlá firma

Jednotlivé moduly:

1) Identifikace, eliminace problémů a ztrát

Na školení se účastníci seznámí s osmi druhy plýtvání, které se vyskytují ve všech aktivitách a procesech, je tedy možné je aplikovat na celou firmu. Naučí se tyto problémy a ztráty úspěšně identifikovat, kvalifikovat a nalézt řešení k jejich úplnému odstranění nebo případné částečné eliminaci.

Použité metody a techniky pro školený modul:

 • Proces mapping Strukturované řešení problémů
 • Muda activity A3 report
 • Management Vyhodnocovací a srovnávací matice

2) Organizace a ergonomie efektivního pracoviště

Kurz, který zajistí firmě kvalitní a rychlou činnost, nízkou chybovost, dobrou zastupitelnost zaměstnanců, plynulý tok výrobků nebo informací, nižší skladové zásoby, a to pomocí organizovaného, standardizovaného a ergonomického pracoviště.

Použité metody a techniky pro školený modul:

 • Standardizace
 • Vizualizace
 • Ergonomie pracovišť

3) Management údržby strojů a zařízení

Na školení se účastníci naučí, jak správně ovládat a udržovat stroje a zařízení, jak identifikovat potenciální budoucí problémy, jak rychle měnit nastavení stroje, jak vhodně rozdělit práci na stroji mezi obsluhu stroje a jak efektivně rozvrhnout plán údržby.

Použité metody a techniky pro školený modul:

 • TPM – totálně produktivní údržba
 • SMED – rychlé výměny nástrojů a nastavení stroje
 • OEE – měření efektivity stroje a zařízení

Management štíhlého podniku a služeb

Modul je zaměřen na projektové řízení v oblasti zavádění metod štíhlého řízení podle metodiky „Total change management“, která zaručí hladký průběh zavádění jednotlivých opatření vedoucích k vyšší efektivitě firmy.

Použité metody a techniky pro školený modul:

 • Road map Motivační faktory
 • Vize, cíle, závazek firmy Projekt management

Máte-li zájem se do vzdělávacího programu Štíhlá firma zapojit kontaktujte Krajskou hospodářskou komoru Karlovarského kraje!

RNDr. Věra Effenberger
manažer – koordinátor aktivit
effenberger@khkkk.cz

Ing. Miroslava Bauerová
finanční manažer
bauerova@khkkk.cz