Projekty Institut

Ze školy do práce

30.11.2023

Název projektu: Ze školy do práce Číslo projektu: CZ.03.01.01/00/23_052/0002725 Doba realizace: 1. 9. 2023 – 31. 08. 2025 Žadatel/příjemce: Institut

Více

KOMPAS

13.01.2021

01/2017 – 12/2022 PREDIKCE TRHU PRÁCE (KOMPAS) (https://www.predikcetrhuprace.cz/) ANOTACE Název projektu: Predikce trhu práce (Kompas) Registrační číslo: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15.122/0006097 Doba realizace

Více

Návrat rodičů na pracovní trh

27.03.2019

Název projektu: Návrat rodičů na pracovní trh Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009725 Termín realizace projektu: 9/2018 – 8/2020 Cílová skupina: osoby pečující

Více

Ze školy odpovědně na trh práce II.

24.02.2019

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU: Institut pro zaměstnanost a rozvoj Karlovarského kraje, z.ú. nositel Paktu zaměstnanosti Karlovarského kraje realizuje projekt „Ze školy odpovědně

Více