Revitalizace parku Městské sady

15.01.2019

Název projektu: Revitalizace parku Městské sady
CZ. 1.09/1.2.00/88.01348
Projekt umožní sjednocení a lepší uspořádání cestní sítě, výsadbu zeleně v prostoru parku, umístění nového mobiliáře, který nahradí stávající dosluhující mobiliář a také kompletní veřejné osvětlení, které zajistí bezpečný pohyb chodců.

Cíl projektu: Hlavním strategickým cílem projektu je obnova parku – Městské sady ve městě Cheb.
Nositel projektu: Město Cheb
Výše schválené dotace: 7,935 mil. Kč
Realizace: 2015

www.cheb.cz – www.nuts2severozapad.cz – www.europa.eu