Revitalizace vnitrobloku Krátká a okolí v Chebu

20.03.2014

Cíl projektu: regenerace, revitalizace a zatraktivnění městských částí a objektů vedoucí k jejich oživení a znovuvyžití, zvýšení kvality života převážně místních obyvatel, zvýšení bezpečnosti silničního provozu, zvýšení atraktivity města pro návštěvníky a investory.

Název projektu: Revitalizace vnitrobloku Krátká a okolí v Chebu

Nositel projektu: Město Cheb

OHK Cheb – partner projektu

Výše schválené dotace: 47,3 mil. Kč

Datum zahájení: 1.8.2008

Datum ukončení: 30.12.2010

Další podrobné informace naleznete na stránkách města Chebu

 

www.cheb.cz – www.nuts2severozapad.cz – www.europa.eu