AMATI-Denak, s.r.o.

„Dlouholetá spolupráce naší firmy s RHK Poohří a nyní s Krajskou hospodářskou komorou pro nás byla vždy přínosná. Komora se snaží podnikatelům pomáhat a asistovat v mnoha záležitostech, ať už se jedná o vzdělávání a dotace nebo řešení aktuálních problémů, které firma má. Stejně tak je Komora výbornou organizací, která spojuje podnikatelské subjekty a umožňuje jim vzájemné poznávání se a řešení podobných či stejných problémů nebo naopak urovnání sporů.“

Jiří Štípek
jednatel