CMC-SERVIS Karlovy Vary

„S dosavadním dlouholetým členstvím v bývalé RHK Poohří jsem velmi spokojen a totéž očekávám i od nově vytvořené KHK KK. Zejména mne uspokojuje získávání informací o dění v hospodářské oblasti v ČR i v Karlovarském kraji. Také mne uspokojují kurzy a školení, která se v rámci HK konají v kraji i v blízkém příhraničí.“

Ing. Petr Hejský