DHL Solutions k.s.- SKY

„Chtěli bychom KHK KK poděkovat za možnost vzdělávat zdarma naše zaměstnance v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců členských firem KHK KK. Zaměstnanci společnosti DHL se zapojili do 17 kurzů, v rámci nichž si vylepšovali týmovou spolupráci nebo komunikaci v obtížných situacích. V dalších kurzech se zlepšovali v ovládání MS Excel a MS Outlook. Mimo jiné absolvovali také čtyři úrovně kurzů angličtiny. V rámci projektu jsme měli možnost posunout naše zaměstnance zase o kus dále v oblasti zvyšování kvalifikace. Někteří zaměstnanci dokonce na základě absolvovaných kurzů postoupili na vyšší pracovní pozice v organizační struktuře společnosti. Kurzy a školení jim připravily cestu pro jejich další kariérní růst. Projekt nám samozřejmě také pomohl ušetřit nemalou finanční částku, kterou můžeme využít jinak, například zakoupením dalších a lepších ochranných pracovních pomůcek pro skladové operátory nebo ergonomické pomůcky pro zaměstnance administrativy. Každopádně tyto ušetřené finance chceme investovat opět do našich lidí.“

Silvie Hanykýřová, personální ředitelka společnosti