Kocián, Šolc, Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.

„Dlouholeté působení hospodářských komor v Karlovarském kraji považujeme za důležitý a tradiční pilíř podpory podnikatelům v regionu a za významnou platformu pro rozvoj přeshraniční spolupráce. Na základě vlastních zkušeností z dlouholeté spolupráce oceňujeme zejména praktickou pomoc podnikatelům v oblasti čerpání dotací a poradenství v oblastech daní a práva, které nabývá na významu zejména v souvislosti s rozsáhlou rekodifikací právního systému ČR.“