KV Arena, s.r.o.

„Spolupráce KV Areny a KHK Karlovarského kraje má za sebou svůj první rok a musím říci, že úspěšný. KHK Karlovarského kraje nám pomáhá propagovat kulturní, sportovní a společenské akce v regionu. Komunikace je profesionální a s ohledem na zpětnou vazbu též efektivní, což nás velice těší a vzájemné spolupráce si vážíme.“

Lucie Švantnerová
vedoucí produkce a marketingu